Záujmom samosprávy je po vybudovaní novej autobusovej stanice získať do svojho majetku jej dopravnú časť, ktorá je v súčasnosti predmetom nájomných vzťahov medzi investorom a dopravcami. Mesto by tak po tridsiatich rokoch získalo nad autobusovou stanicou kontrolu a určovalo by si pravidlá.

autobusova stanica terminal shopping center„Po mnohých rokovaniach sme investorovi deklarovali, že mesto má záujem vstúpiť do projektu autobusovej stanice. Myslím si, že takýto strategický bod skutočne patrí pod kontrolu samosprávy. Investor prejavil ochotu ísť do takéhoto modelu spolupráce. Po vykalkulovaní ekonomiky dopravnej časti chceme v roku 2017, po vybudovaní autobusovej stanice odkúpiť tú časť, ktorá denne obslúži stovky cestujúcich,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Odkúpenie dopravnej časti budúceho Terminal Shopping Center, ktorá tvorí 40 percent autobusovej stanice, by v číslach znamenalo potrebu mesta čerpať úver vo výške 3,2 mil. eur bez DPH. Ak by dopravnú časť vlastnilo mesto, ceny vstupov dopravných spoločností na autobusovú stanicu by predstavovali príjmy na úrovni takmer 200 tisíc eur. Ročná splátka úveru by znamenala 150 tis. eur.

„Našim cieľom je, okrem iného, zatraktívniť verejnú hromadnú dopravu a dostať linky MHD na autobusovú stanicu. V prípade, že získame dopravnú časť stanice do vlastníctva mesta, na rozdiel od súčasného stavu, nám v tom už nič nebude brániť,“ hovorí prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.

V týchto dňoch vedenie mesta Banská Bystrica o svojom návrhu intenzívne rokuje s poslaneckými klubmi. O tom, či tento zámer poslanci podporia, sa rozhodne 8. decembra 2015 na zasadnutí mimoriadneho mestského zastupiteľstva.