Rokovania zamestnancov s vedením Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta (FNsP FDR), ktorú už vedie nová riaditeľka a doterajšia ekonomická námestníčka Miriam Lapuníková, o kolektívnej zmluve na rok 2015 získali novú kvalitu po tom, čo sa lekári, sestry a ostatní zdravotníci rozhodli pri vyjednávaniach postupovať spoločne.

nemocnica 2Vystupujú pod hlavičkou Lekárskeho odborového združenia (LOZ). „Pre dlhodobú nespokojnosť s prácou tradičných zdravotníckych odborov vyše tristo sestier a pôrodných asistentiek požiadalo o členstvo v LOZ. Nemáme nerealistické očakávania, upustili sme od požiadavky na navýšenie platov lekárov nad zákonom stanovenú hranicu. Chceme, aby sa nemocnica stabilizovala v personálnej oblasti aj v iných, pre chod nemocnice kľúčových zamestnaneckých kategóriách,“ uviedol Michal Venglarčík, predseda Lekárskeho odborového združenia pri FNsP FDR.

Rokovania už prebiehajú s novou riaditeľkou nemocnice Miriam Lapuníkovou, predtým ekonomickou námestníčkou bývalého riaditeľa nemocnice Vladimíra Baláža, ktorý v decembri odstúpil na podnet ministra zdravotníctva pre medializované podozrenia na ekonomicky nevýhodné zabezpečenie stravovania. „Našou hlavnou požiadavkou je, aby zamestnanci našej nemocnice boli ohodnotení porovnateľne s inými fakultnými nemocnicami na Slovensku,“ doplnila Natália Nagyová, zástupkyňa sestier v LOZ.

Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta s vyše 2000 zamestnancami patrí medzi špičkové zdravotnícke zariadenia na Slovensku a poskytuje pacientom jedinečné spektrum liečebných výkonov, medzi ktoré patria napríklad transplantácie pečene alebo robotická chirurgia.