V sobotu o 7.00 h sa otvoria volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Voliť budeme v Banskej Bystrici, ale aj všetkých okolitých obciach.

A voliť nebudeme len primátora a starostov, ale aj poslancov mestského zastupiteľstva a obecných zastupiteľstiev, ktoré majú hlavný hlas pri určovaní priorít i nakladaní s majetkom samospráv. Viac informácií o voľbách v Banskej Bystrici nájdete v našom staršom článku a rovnako tak na BBonline.sk nájdete aj zoznam jednotlivých kandidátov.

Ako poznáte Banskú Bystricu, fungovanie samosprávy a kompetencie volených zástupcov mesta? Otestovať sa môžete v niekoľkých otázkach nášho kvízu.

Viete, aký je aktuálny počet obyvateľov mesta Banská Bystrica? (k 7.11.2018)

K 7. novembru 2018 mala Banská Bystrica 76 493 obyvateľov, z čoho je až 40 623 žien a mužov len 35 870. Najviac obyvateľov na trvalom pobyte je prihlásených na Tatranskej ulici na sídlisku Rudlová-Sásová. Žije tam až 4 189 ľudí. Z celkového počtu obyvateľov mesta je približne 65 600 plnoletých, a teda oprávnených voličov.