Približne 65 600 voličov, vrátane cudzincov, ktorí majú právo voliť v meste, je zapísaných v zoznamoch voličov pre voľby do orgánov samosprávy v Banskej Bystrici.

Volebné miestnosti sa v sobotu 10. novembra otvoria o 7.00 h a zatvoria o 22.00 h. V prípade komunálnych volieb ide o zmenu, keďže pred štyrmi rokmi sa volilo len do 20-tej hodiny.

Voliť je možné len v okrskovej miestnosti, pod ktorú spadá vaša ulica (zoznam nájdete tu…). Zapojiť sa do týchto volieb na diaľku alebo voľbou v inej volebnej miestnosti nie je možné. Vo volebnej miestnosti dostane volič dva hlasovacie lístky. Jeden pre voľbu primátora a ďalší pre voľbu poslancov za váš volebný obvod. Zatiaľ čo pri voľbe primátora môžete zakrúžkovať len jedno meno, v prípade poslancov je to taký počet, koľko sa za daný obvod do zastupiteľstva poslancov volí. Oba hlasovacie lístky sa potom vložia do jednej obálky a tak vhadzujú do urny.

O hlasy Banskobystričanov sa uchádzajú štyria kandidáti na post primátora a celkom 117 kandidátov na post poslanca MsZ. Od zverejnenia kandidátnych listín sa zatiaľ žiadny z kandidátov v Banskej Bystrici nevzdal svojej kandidatúry a nedošlo ani k vyškrtnutiu kandidátov na podnet nominujúcich politických strán.

Zoznam kandidátov: Koho môžeme voliť 10. novembra za primátora a poslancov

Na zabezpečení volieb sa budú podieľať stovky ľudí. Najmä členovia okrskových volebných komisií, ktorých tam nominovali jednotlivé politické strany. Mnohé však ponúkali možnosť podieľať sa na priebehu volieb aj dobrovoľníkom mimo radov ich členov.

„V 77 okrskových volebných komisiách bude celkom pracovať 419 členov a 77 zapisovateľov. V mestskej volebnej komisii to bude 5 členov a zapisovateľ, takže spolu 502 osôb. Okrem toho na organizačno-technickom zabezpečení volieb bude pracovať približne 50 zamestnancov mesta,“ priblížil pre BBonline.sk Peter Jakubec, vedúci organizačného oddelenia MsÚ v Banskej Bystrici.

[poll id=50]

Aj keď má v Banskej Bystrici aktuálne právo voliť až približne 65 600 ľudí, pred štyrmi rokmi prišlo voliť len 21 134 voličov. Účasť 32,55% voličov výrazne podliezla celoslovenský priemer, ktorý bol cez 48%. V roku 2014 tiež prišlo voliť menej voličov, ako tomu bolo v roku 2010. Vtedy volilo cez 38% Banskobystričanov. O nasledujúce štyri roky sa formát komunálnych volieb upraví, pretože budú prebiehať spolu s voľbou orgánov samosprávnych krajov.

Priebežné výsledky neuvidíme

Sledovať postupné nabiehanie výsledkov volieb z jednotlivých okrskov je pri iných voľbách už štandardom. V prípade komunálnych volieb je však situácia iná. Na rozdiel od ostatných volieb organizovaných v Slovenskej republike, v prípade volieb do orgánov samosprávy obcí nie sú na Slovensku uverejňované priebežné výsledky počas sčítania.

„Štatistický úrad Slovenskej republiky bude zverejňovať výsledky volieb a informácie o zvolenom starostovi či primátorovi jednotlivých 2946 samospráv po spočítaní, teda až keď budú za dané mesto či obec spočítané hlasy za všetky okrsky,“ priblížila pre BBonline.sk hovorkyňa ŠÚSR Jana Morháčová.

Výnimku budú tentokrát tvoriť Bratislava a Košice. Pre dve mestá, ktoré majú v republike zvláštne postavenie na základe samostatného zákona, budú prvýkrát zverejňované aj priebežné výsledky postupne, ako budú spočítané jednotlivé okrsky. V Česku, kde sa komunálne voľby uskutočnili pred mesiacom, je už štandardom priebežné uverejňovanie výsledkov tak, ako sú postupne spracované do systémov tamojšieho štatistického úradu.

Obmedzené bude však aj uverejňovanie výsledkov voľby poslancov mestského zastupiteľstva. Štatistický úrad ich na svojich stránkach po skončení sčítania uverejní len podľa počtu zvolených poslancov v jednotlivých obvodoch, veku či politickej nominácie, avšak bez uvedenia konkrétnych mien. To bude v kompetencii Mestskej volebnej komisie, ktorá výsledky zvykla poskytnúť médiám a verejnosti pri predchádzajúcich voľbách samostatne ešte v noci po skončení sčítania.

Portál BBonline.sk bude po skončení volieb sledovať aktuálne volebné dianie, zisťovať aktuálne stanoviská kandidátov a samozrejme prinášať výsledky volieb v rámci okresu.