Po preverení jednotlivých podaných kandidátnych listín zverejnila Mestská volebná komisia zoznam kandidátov na primátora mesta Banská Bystrica a poslancov mestského zastupiteľstva za jednotlivé volebné obvody. Uvedené čísla už budú mať kandidáti aj na volebných lístkoch vo voľbách 10. novembra.

Mestská volebná komisia potvrdila 117 z pôvodného počtu 118 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a štyroch kandidátov na primátora mesta. Jeden z uchádzačov o poslanecký post tak buď nesplnil niektorú zo zákonom vyžadovaných podmienok či sám stiahol svoju kandidatúru pred dňom zverejnenia oficiálnych kandidátok. Pred štyrmi rokmi sa o kreslo v mestskom parlamente uchádzalo až 225 kandidátov a post primátora až štrnásti uchádzači.

Celkom 117 mien tak bude 10. novembra figurovať na kandidátnych lístkoch rozdelených do jednotlivých mestských časí. Z najmenšieho počtu – len z piatich kandidátov na dva poslanecké posty, budú vyberať v južných častiach mesta. Naopak, až 31 kandidátov sa uchádza o zvolenie v Rudlovej a Sásovej. Tam sa však volí až deväť poslancov.

[poll id=50]

Voliči v každom obvode môžu zakrúžkovať jedného kandidáta na primátora a na volebnom lístku s kandidátmi na poslancov toľkých kandidátov, koľkí sa v danom obvode volia. Nižšie uvedené zoznamy kandidátov sú už definitíve, potvrdené Mestskou volebnou komisiou a kandidátom boli pridelené čísla na kandidátnych listinách štandardne, abecedným radením.

Kandidáti sa môžu vzdať kandidatúry až do dňa volieb, respektíve môže ich kandidatúru stiahnuť politická strana, hnutie či koalícia, ktorá ich zapísala na svoju kandidátnu listinu. O stiahnutí kandidatúry bude Mestská volebná komisia informovať na stránkach mesta a následne vo volebných miestnostiach. Volebné lístky, ktoré voliči dostanú v deň volieb do rúk budú obsahovať všetky vyššie uvedené mená kandidátov.

Zoznam kandidátov na primátora Banskej Bystrice

Voľby do orgánov samosprávy mesta sa uskutočnia 10. novembra od 7.00 do 22.00 h. Aké číslo bude mať váš volebný okrsok a kde nájdete svoju volebnú miestnosť zistíte v tomto dokumente…

O hlasy Banskobystričanov vo voľbách primátora mesta sa uchádzajú nasledovní kandidáti:

1. Igor Kašper, Ing., 38 r., ekonóm, manažér, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS

2. Ján Nosko, MUDr., 57 r., primátor, nezávislý kandidát *

3. Peter Peuker, 65 r., občiansky aktivista, NAJ

4. Jozef Sásik, Ing., 60 r., Znalec – lesníctvo, SĽS

* Ján Nosko kandiduje ako nezávislý kandidát s verejnou podporou strán SMER-SD a SNS.

Zoznam kandidátov na poslancov MsZ v B. Bystrici

Voľby do orgánov samosprávy mesta sa uskutočnia 10. novembra od 7.00 do 22.00 h. Aké číslo bude mať váš volebný okrsok a kde nájdete svoju volebnú miestnosť zistíte v tomto dokumente…

O hlasy Banskobystričanov vo voľbách do mestského zastupiteľstva sa uchádzajú:

Volebný obvod 1 – volia sa 6 poslanci
Centrum mesta

1. Andrea Bačová, Mgr., 52 r., Kníhkupkyňa, Banskobystrická alternatíva, nezávislá kandidátka

2. Patrícia Cenkovová, Mgr., 44 r., sociálny pracovník, SPOLU

3. Ladislav Hölc, 53 r., SZČO, Strana zelených Slovenska

4. Ján Jambrich, 60 r., technik, SĽS

5. David Kapusta, Ing.,Mgr., 29 r., Daňový konzultant, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

6. Pavol Katreniak, Mgr.,Ing., 60 r., odborný radca pre ochranu prírody, pedagóg, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

7. Miriam Lapuníková, Ing.,MBA, 38 r., Riaditel’ka Rooseveltovej nemocnice, nezávislá kandidátka

8. Andrea Maková, Bc., 23 r., Vedúca oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu – Mesto Banská Bystrica, nezávislá kandidátka

9. Stanislav Mičev, PhDr.,PhD., 60 r., Generálny riaditeľ Múzea SNP, nezávislý kandidát

10. Ludvik Nábělek, MUDr.,PhD., 64 r., lekár – prednosta kliniky, SMER-SD, SNS

11. Radovan Ocharovich, Mgr., 40 r., Riaditel‘ školy, nezávislý kandidát

12. Matúš Oľha, doc.Mgr.art.,PhD., 59 r., Prorektor Akadémie umení, nezávislý kandidát

13. Marián Pataj, JUDr., 44 r., advokát, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

14. Róbert Ragan, 55 r. hudobník, pedagóg, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

15. Ivan Rybárik, Ing. 75 r. dôchodca SMS

16. Radovan Sloboda, Ing., 52 r., športový odborník, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS

17. Marek Šabo, Mgr., 35 r., právnik, nezávislý kandidát

18. Milan Ševčík, 52 r., konateľ, SMS

19. Miroslav Štelcl, 37 r., Odborný senior manažér, nezávislý kandidát

20. Richard Tokušev, 48 r., konatel‘, Kotleba – ĽSNS

21. Jana Toličová, Mgr., 52 r., Prekladatel’ka, SPOLU

22. Marek Vyhnička, 42 r., podnikatel‘, SMER-SD, SNS

23. Marek Zeman, Ing., 32 r., Biznis analytik, SPOLU

Volebný obvod 2 – volia sa 2 poslanci
Východné časti mesta – Majer, Uhlisko, Senica a Šalková

1. Alexander Daško, Mgr., 49 r., hudobník, pedagóg, SMER-SD, SNS

2. Oľga Kazanská, Mgr., 66 r., pedagóg, SMS

3. Jaroslav Kuracina, 47 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

4. Marcel Mojžiš, Ing.,Bc., 40 r., Riaditeľ spoločnosti, SPOLU

5. Marcel Pecník, PhDr., 35 r., historik, publicista, SMER-SD, SNS

6. Ivan Uhrík, Ing.,Bc.,PhD., 53 r., ekonóm, manažér, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS

7. Martin Úradníček, Ing., 56 r., vydavateľ, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

Volebný obvod 3 – volia sa 9 poslanci
Sásová, Rudlová

1. Pavol Bielik, 64 r., referent, nezávislý kandidát

2. Jana Brázdilová, Ing., Mgr., 65 r., riaditeľka Diecézneho školského úradu, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS

3. Matej Bučko, 31 r., politológ, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

4. Maroš Čupka, Dis.art., 22 r., študent, KSS

5. Ján Dilík, 71 r., Hokejový tréner, SĽS

6. Július Ernek, Mgr., 39 r., prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici, SMER-SD, SNS

7. Jakub Gajdošík, Mgr., 33 r., viceprimátor mesta Banská Bystrica, SMER-SD, SNS

8. Beata Hirt, Ing., 56 r., riaditeľka komunitnej nadácie, Banskobystrická alternatíva, nezávislá kandidátka

9. Peter Hunák, MUDr., 56 r., lekár, SMS

10. Ladislav Huntoš, 41 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

11. Jarmila Chmelková, 52 r., SZČO, SZS

12. Jakub Iždinský, 29 r., administratívny pracovník, Kotleba – ĽSNS

13. Marek Kliment, 37 r., súkromný podnikateľ, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS

14. Martin Klus, doc.PhDr.,PhD.,MBA, 38 r., pedagóg a poslanec NR SR, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS

15. Marek Kotleba, Bc., 35 r., živnostník, Kotleba – ĽSNS

16. Dáša Kupčeková, 42 r., SZČO, SZS

17. Andrej Leitner, Ing., 26 r., softvérový inžinier, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

18. Milan Lichý, Ing., 57 r., lesný inžinier, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

19. Martin Majling, Ing., 32 r., ekonóm, nezávislý kandidát

20. Anton Minárik, PaedDr., 40 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát

21. Matúš Molitóris, Mgr., 32 r., manažér, aktivista, nezávislý kandidát

22. Vladimír Piperek, 39 r., Športový manažér, nezávislý kandidát

23. Vladimír Pirošík, Mgr., 42 r., advokát, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

24. Milan Prašovský, 42 r., Súkr.bezp.služba,B.Bystrica, SĽS

25. Elena Púchyová, Ing., 60 r., občiansky aktivista, SZS

26. Andrej Refka, Bc., 40 r., informatik, SMER-SD, SNS

27. Vladimír Rosinský, 58 r., obchodník, SĽS

28. Michal Škantár, Ing., 36 r., ekonóm, SMER-SD, SNS

29. Tomáš Štrba, Mgr.,PhD., 35 r., Geodet, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

30. Róbert Trnka, Ing., 50 r., referent, nezávislý kandidát

31. Martin Turčan, Ing., 36 r., viceprimátor Mesta Banská Bystrica, nezávislý kandidát

Volebný obvod 4 – volia sa 2 poslanci
Podlavice, Skubín, Jakub, Kostiviarska a Uľanka

1. Jozef Baláž, MUDr., 39 r., lekár, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS

2. Peter Čajka, PhDr., 31 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

3. Abdulbesi Čako, 56 r., podnikateľ, SMS

4. Katarína Čižmárová, Doc.RNDr.,CSc., 62 r., občianská aktivistka, nezávislá kandidátka

5. Dušan Dobrota, 62 r., živnostník, Spolu-občianska demokracia

6. Janka Kmeťová, JUDr., 48 r., advokátka, SMER-SD, SNS

7. Marek Odaloš, 30 r., manažér predaja, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

8. Miroslav Potančok, 44 r., podnikateľ, Kotleba – ĽSNS

9. Jozef Tomáš, Ing., 58 r., Výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát

Volebný obvod 5 – volia sa 7 poslanci
Fončorda

1. Matej Ďurica, 27 r., SZČO, SMS

2. Lucia Fabriciusová, JUDr., 38 r., advokátka, nezávislá kandidátka

3. Marcela Gallová, 47 r., SZČO, SMS

4. Ján Gereg, JUDr., 68 r., advokát, SMER-SD, SNS

5. Peter Gogola, Mgr., 50 r., riaditeľ vydavateľstva, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS

6. Danica Halamová, Ing., 45 r., Projektantka, nezávislá kandidátka

7. Vladimír Hiadlovský, doc.,Ing.,PhD., 40 r., Rektor Univerzity Mateja Bela, nezávislý kandidát

8. Luděk Hochmuth, MUDr., 65 r., Lekár, alergológ, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

9. Robert Hrnčiar, 55 r., Podnikateľ, SMS

10. Klaudia Hrušková, 40 r., SZČO, Kotleba – ĽSNS

11. Miroslav Ivan, Ing., 52 r., poslanec NRSR, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS

12. Daniel Karas, Mgr., 43 r., manažér, SMER-SD, SNS

13. Hana Kasová, Ing.arch., 42 r., architektka, Banskobystrická alternatíva, nezávislá kandidátka

14. Ľubica Kleniarová, Mgr., 61 r., dôchodca, KSS

15. Viera Klimentová, RSDr., 67 r., dôchodca, KSS

16. Soňa Kopčanová, Mgr., 48 r., pedagóg, umelec, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS

17. Rastislav Medveď, Mgr., 41 r., manažér, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS

18. Marek Modranský, Mgr., 39 r., Predseda Inštitútu verejnej dopravy, SMER-SD, SNS

19. Ľubomír Motyčka, 68 r., novinár, SMER-SD, SNS

20. Peter Peuker, 65 r., občiansky aktivista, NAJ

21. Peter Pohančaník, Ing.,PhD., 37 r., riaditeľ Folklórny súbor Urpín, nezávislý kandidát

22. Vladimír Sklenka, PhDr.,PhD., 41 r., Historik, nezávislý kandidát

23. Lucia Skokanová, Ing., 42 r., Projektová manažérka v Nadácii pre deti Slovenska, Banskobystrická alternatíva, nezávislá kandidátka

24. Roman Štrba, Mgr., 53 r., manažér, SĽS

25. Svetozár Tomič, 66 r., Podnikateľ, SMS

26. Vladimír Výbošťok, 71 r., inštruktor telesnej a bojovej prípravy, nezávislý kandidát

27. Stanislav Zaťko, 45 r., Kuster, SMS

28. Denisa Zaťková, 45 r., SZČO, SMS

Volebný obvod 6 – volia sa 3 poslanci
Radvaň

1. Svetozár Dluholucký, Prof.MUDr.,CSc., 78 r., detský lekár, SMER-SD, SNS

2. Erika Karová, 36 r., podnikateľka, nezávislá kandidátka

3. Alžbeta Lukáčová, Mgr.,PhD., 38 r., Dramaturgička, Banskobystrická alternatíva, nezávislá kandidátka

4. Roman Miškár, 37 r., manažér, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS

5. Vladimír Moravčík, 36 r., Profesionálny športovec, nezávislý kandidát

6. Peter Novanský, 34 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

7. Juraj Odor, Ing., 70 r., kontrolór, nezávislý kandidát

8. Marek Ondráš, Mgr., 34 r., Vyšetrovateľ Policajného zboru, nezávislý kandidát

9. Miroslava Pastorková Kiseľová, Mgr.art.,PhD., 43 r., zástupkyňa riaditeľa, pedagóg spevu, SZS

10. Peter Plančík, 34 r., Vodič MKD, KSS

11. Ľudmila Priehodová, Ing.arch., 65 r., Architektka, Banskobystrická alternatíva, nezávislá kandidátka

12. Jozef Sásik, Ing., 60 r., Znalec-lesníctvo, SĽS

13. Pavol Strhák, 34 r., konateľ spoločnosti, SPOLU

14. Ján Ševc, RSDr.,CSc., 70 r., dôchodca, KSS

Volebný obvod 7 – volia sa 2 poslanci
Južné časti mesta (Kráľová, Pršianska Terasa, Kremnička, Rakytovce a Iliaš)

1. Peter Handlovský, Ing., 64 r., živnostník, SMER-SD, SNS

2. Igor Kašper, Ing., 38 r., ekonóm, manažér, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS

3. Miroslav Lupták, 43 r., Organizátor podujatí, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

4. Milan Smädo, 65 r., SZČO, nezávislý kandidát

5. Michal Ševčík, JUDr.Ing.,PhD., 35 r., advokát, SMS

Voľby do mestského zastupiteľstva: Ako uspeli či neuspeli jednotliví kandidáti