V roku komunálnych volieb prichádza pre ľudí zvažujúcich kandidatúru na post poslancov mestského zastupiteľstva aj demotivujúca správa. Odmeny členov mestského parlamentu sa výraznejšie znížia. Za celý rok budú môcť podľa nového zákona zarobiť maximálne toľko, čo primátor bez navýšenia za jeden mesiac.

Banskobystrickí mestskí poslanci budú s ohľadom na nedávno prijatú zmenu legislatívy už v závere mesiaca schvaľovať nové zásady svojho odmeňovania. Vychádzať pri nich musia z novej zákonnej úpravy, ktorá ukladá, že poslancom môže byť počas roka vyplatená odmena nanajvýš vo výške základného mesačného platu primátora či starostu.

Základného v tomto prípade znamená bez zvýšenia, a teda nehrá žiadnu úlohu, akú výšku platu poslanci primátorovi schvália. Ján Nosko na základe rozhodnutia zastupiteľstva poberá plat zvýšený o 70%, čo aktuálne predstavuje sumu cez 5-tisíc eur v hrubom.

V praxi si ale mestskí poslanci napríklad v tomto roku zarobia maximálne 3 044 € v hrubom, čo je zákonom určený základný plat primátora mesta od 50 do 100-tisíc obyvateľov.

V prípade mesta Banská Bystrica to môže predstavovať najviac sumu vo výške niečo cez 253 € mesačne, pričom mestský úrad predkladá poslancom na schválenie návrh, aby nepoberali maximálnu možnú výšku odmeny, ale len 80% z nej. To by predstavovalo mesačnú odmenu pre každého poslanca vo výške 203 € v hrubom.

O dvadsať percent viac, a teda plus 51 €, môžu dostať tí poslanci, ktorí vykonávajú funkciu člena mestskej rady či predsedu niektorej z komisií MsZ. Rovnakú sumu navyše dostanú aj poslanci poverení vykonávaním občianskych obradov, ktorí majú zároveň nárok na paušálny poplatok na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom tejto funkcie vo výške 477 eur ročne.

Menej už tento rok, niektorí výrazne

Aj keď sú poslanci momentálne odmeňovaní ešte podľa starých pravidiel a nové zásady odmeňovania majú vstúpiť do platnosti až od mája, súhrnné obmedzenie hornej hranice ich ročného príjmu sa bude týkať už tohto roka.

V praxi to bude znamenať, že ak poslancom vznikne nárok na vyplatenie vyššej odmeny, mesto im ich v druhej polovici roka už jednoducho nevyplatí.

Doteraz poslanci poberali odmenu vo výške 30% priemernej mzdy v národnom hospodárstve a ďalších 15% v prípade účasti na zasadnutí. Odmeny sa im však krátili v prípade, že sa nezúčastnili zasadnutí MsZ, respektíve čiastočne aj v prípade, že sa nezúčastňovali celého trvania rokovania pléna.

Počas minulého roka tak bola len základná odmena poslanca vo výške 274 eur v hrubom, pričom ďalších 137 eur dostali poslanci v mesiaci, kedy prebehlo zasadnutie zastupiteľstva.

Keď sa k tomu pripočítali aj zasadnutia komisií, výborov mestských častí či vykonávanie sobášov, niektorí mestskí poslanci s viacerými funkciami si počas niektorých mesiacov prišli aj na vyše tisíc eur v hrubom. Medzi najlepšie odmeňovaných poslancov v minulom roku takto patrili napríklad Ľubica Laššáková, ktorá po nástupe do ministerského kresla končí vo funkcii poslankyne MsZ, Katarína Čižmárová či Pavol Bielik.

Nižšie odmeny však pre poslancov nie sú ničím novým. Podobne a dokonca ešte menej ako tomu bude od mája, boli odmeňovaní aj v predošlých volebných obdobiach. K zmene došlo len počas tohto funkčného obdobia, od roku 2015, kedy si svoje odmeny výraznejšie zvýšili.

V minulom roku mesto vyplatilo poslancom na odmenách celkom 177-tisíc eur. V roku 2019, počas ktorého už budú platiť výlučne nové zásady odmeňovania, by to malo byť podľa úradom predloženého návrhu už len zhruba 97-tisíc eur. Pre porovnanie, v roku 2014 išlo na odmeny poslancov 77-tisíc eur.