Po začiatku viacerých prác na hlavnom ťahu cesty I/66 v centre mesta, výmene povrchu ďalšieho z úsekov na severnom obchvate R1 či pokračujúcej rekonštrukcii hlavného ťahu v Uľanke, sa cestári vracajú aj pred Banskú Bystricu. Slovenská správa ciest plánuje od pondelka, 8. apríla nadviazať na vlaňajšiu rekonštrukciu takzvanej „starej cesty“ na komunikácii I/69, ktorú obnovili v úseku dlhom približne 3 kilometre medzi Zvolenskou cestou smerom k čističke odpadových vôd Rakytovce.

Práce budú teraz pokračovať za križovatkou na Rakytovce a Vlkanovú až po Letisko Sliač. Do 16. apríla má prebiehať postupné frézovanie vozovky, pričom to sa bude realizovať postupne v približne tristometrových úsekoch, popri ktorých bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu. Ako informovala Slovenská správa ciest, ásledná pokládka novej asfaltovej vrstvy bude prebiehať do 24. apríla.