Hneď po veľkonočných sviatkoch sa musia vodiči v Banskej Bystrici pripraviť na ďalšie rozsiahle práce na cestách. Slovenská správa ciest bude pokračovať v prácach na ceste I/66 v širšom centre mesta, ale rozsiahle práce avizuje aj koncesionár severného obchvatu.

Už od utorka, 2. apríla plánuje Slovenská správa ciest spolu so svojimi dodávateľmi začať práce výmenou zvodidiel na úseku cesty I/66 pozdĺž Stavebnej ulice medzi železničnou stanicou a križovatkou s Partizánskou cestou.

„Doprava bude zúžená z troch do dvoch jazdných pruhov (pre každý smer jeden jazdný pruh) a rýchlosť bude znížená na 30 km/hod,“ informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová. Tieto práce potrvajú do 19. apríla.

Práce sa budú prekrývať s obmedzeniami na blízkom predchádzajúcom úseku cesty I/66 v križovatke s Cestou k Smrečine pri obchodnom centre Terminal. Tu sa opravy povrchov začali už vlani a od 5. apríla budú pokračovať druhou etapou.

„Druhá etapa stavebných prác bude pokračovať úpravou pruhu s priamym smerom a ľavým odbočením v smere od autobusovej stanice a druhej polovice ľavého odbočovacieho pruhu v smere od Zvolena,“ doplnila Lukáčová.

Tieto práce si vyžiadajú zníženie počtu jazdných pruhov a najmä v čase dopravnej špičky tak môžu spôsobovať zdržania v plynulosti premávky. K vyznačeniu obmedzení dôjde od vyššie zmieneného piatka, 5. apríla. Samotné práce na úseku sa začnú od pondelka, 8. apríla. Trvať majú do polovice mája.

Obmedzenia aj na severnom obchvate

Práce na ceste I/66 však nebudú v ďalších dňoch a týždňoch jediné, ktoré spôsobia obmedzenia v doprave v Banskej Bystrici. Aj koncesionár rýchlostnej cesty R1 Via Pribina začína s údržbovými prácami na severnom obchvate Banskej Bystrice.

Čiastočná uzávierka rýchlostnej cesty v Banskej Bystrici začne v stredu, 3. apríla. Údržbové práce, ktoré budú zamerané na výmenu obrusnej vrstvy a vodorovného dopravného značenia, budú prebiehať v úseku od km 164,000 — po km 169,417 postupne v oboch smeroch. Súčasne sa budú realizovať práce aj na križovatke Cementárenská a následne prebehne výmena obrusnej vrstvy na križovatke Kostiviarska.

Ako informuje koncesionár Via Pribina, a. s. na svojom webe, práce majú trvať do 1. júna tohto roku.