V Podnikateľskom inkubátore v Sásovej sa formuje komunitné centrum (KC) pre všetkých, ktoré aktívne hľadá dobrovoľníkov. O poslaní KC pre všetkých Vás BBonline.sk informovalo aj prostredníctvom fotografií z KC v Osle. Doteraz sa myšlienka komunitných centier na Slovensku spájala len s určitou marginalizovanou skupinou, či už to boli rómske KC alebo KC nízkoprahové pre bezdomovcov alebo narkomanov, ľudí, ktorí majú nejaký patologický problém. Táto myšlienka otvoreného centra pre všetkých je nová a pokiaľ vieme, tak na Slovensku sme zatiaľ jediní, informoval BBonline.sk Martin Husárik, pracovník pre komunitný rozvoj mesta Banská Bystrica. Snahou komunitného centra bude aj integrácia a väčšia komunikácia medzi obyvateľmi. Centrum bude otvorené pre každého. Boli by sme radi, keby tu dochádzalo k interakcii aj medzi staršími a mladšími a k odovzdávaniu skúseností, upresnil Husárik. Veď aj z prieskumu sociálneho kapitálu v rámci mesta Banská Bystrica vyplýva, že v Sásovej sú najvypuklejšie problémy. Vládne veľká miera anonymity i nedôvery medzi obyvateľmi.

Priestory komunitného centra
Prenájom a prevádzku komunitného centra financuje mesto Banská Bystrica a zavítať do neho môžete aj v súčasnosti. Nachádza sa na prízemí Podnikateľského inkubátora. Po vstupe odbočíte vpravo a na konci chodby nájdete hlavné sídlo komunitného centra (vľavo). Zatiaľ je k dispozícii jedna zariadená miestnosť s možnosťou jednorazového prenajatia niekoľkých priľahlých prednáškových miestností. Martin Husárik zdôraznil, že pre fungovanie komunitného centra je dôležité, aby bolo v centre života komunity, čo tento priestor spĺňa. Ďalej je tu bezbariérový prístup a blízko sú aj autobusové zastávky a parkovacie plochy. To sú základné podmienky, ktoré sme požadovali pri výbere umiestnenia komunitného centra. V súčasnosti sa už v centre môžete stretávať. Uvariť si čaj a kávu, zobrať si knihu, čítať si a diskutovať. K dispozícii je aj počítač s internetom. Po dohode s pracovníkmi môže akýkoľvek spolok či združenie (nielen formálne, ale aj neformálne) organizovať v KC stretnutia, samozrejme zadarmo. Centrum bude oficiálne otvorené v septembri a s rozširujúcim sa programom budú pribúdať ďalšie miestnosti. Ak sa potvrdí záujem komunity, pristúpi sa aj k prenájmu či vybudovaniu samostatnej budovy pre KC, kde by boli rôzne sály a miestnosti, ale aj bufet či kaviareň s wi-fi zónou.

Program KC realizovaný dobrovoľníkmi
Cieľom centra je bezplatný program, ktorý každý deň zabezpečí aktivity rôzneho zamerania organizované v pravidelnom čase. Mesto BB spravilo aj Profil komunity, podľa ktorého 44 % opýtaných uvíta KC a 40 % má záujem podieľať sa na dobrovoľníckych aktivitách. Priestorové otázky sme už ako-tak vyriešili, takže najväčšie gro našej práce bude teraz spočívať v nábore dobrovoľníkov, pretože potrebujeme ľudí, ktorí krúžky zrealizujú a budú viesť, načrtol súčasný stav centra Martin Husárik. Z vlastných síl napríklad nedokážu zabezpečiť vedenie tanečných večerov, na ktoré hľadajú aspoň trochu skúseného lektora s entuziazmom.

Prieskum odhalil záujem o tanečný, literárny, filmový a divadelný krúžok. Našli sa aj záujemcovia o záhradkárstvo, včelárstvo či turistiku. Ak máte nápad na nejakú pravidelnú aktivitu či navyše aj chuť realizovať ju, obráťte sa na pracovníkov komunitného centra. Nájdete ich v Podnikateľskom inkubátore na Rudohorskej 33 počas pracovných dní od 8:00 do 16:00. Ich úlohou je naštartovať komunitné centrum a neskôr preniesť zodpovednosť zaň na komunitu. Pracovníci sa potom presunú do ďalších mestských častí, kde je záujem a predpoklady na vytvorenie komunitných centier. Zatiaľ komunikujú s obyvateľmi Fončordy, Podlavíc a Radvane.

Aktuálne informácie o komunitnom centre nájdete aj na sociálnej sieti.