Jedným z problémov mesta Banská Bystrica je aktívny nedostatok bezpečných a otvorených priestorov na stretávanie obyvateľov. To by mali v budúcnosti riešiť práve navrhované komunitné centrá, o ktorých sme vás už v priebehu týždňa informovali. Odbor sociálnych vecí si preto stanovil dlhodobý cieľ: postupný vznik komplexných komunitných centier (určených pre všetkých obyvateľov) v každej mestskej časti. Ako krátkodobý cieľ určila vedúca tohto odboru, Mária Filipová, predloženie hodnotenia a aktualizácie komunitného plánu mesta v mestskom zastupiteľstve do konca roka 2011. A do 30. septembra 2011 by mal byť predložený aj návrh prvého komunitného centra spolu s informáciami o jeho umiestnení, financovaní a počiatočnom fungovaní.

Nedávno bol uskutočnený prieskum sociálneho kapitálu v rámci mesta Banská Bystrica. „Viac-menej z tohto materiálu vyšlo, že najvypuklejšie a najpálčivejšie problémy sú v Sásovej“, uviedla Mária Filipová. Práve preto bude mestská časť Sásová, pravdepodobne prvou časťou, kde komunitné centrum vznikne. Mária Filipová však dodáva: „Ale samozrejme, že to ešte bude podrobené podrobnejšiemu prieskumu a na základe toho sa urobia definitívne závery.“ Do septembra bude prebiehať príprava na realizáciu komunitného centra. Odbor sociálnych vecí bude napríklad zisťovať, čo komunita chce a potrebuje, bude sa ju snažiť zapojiť do budovania komunitného centra, aby od počiatku cítila, že nový priestor je o nej, pre ňu a podľa nej. Úloha mesta je totiž pri zakladaní komunitného centra len z polovice v réžii mesta. Druhá časť, ako aj fungovanie po založení, je už v rukách miestnej komunity – samotných obyvateľov.

Na záver si v obsiahlej fotogalérii môžete pozrieť ako vyzerajú komunitné centrá v Nórsku, ktoré navštívili zástupcovia Banskej Bystrice, a ktoré ich v mnohom inšpirovali.