Stredoslovenské múzeum pri príležitosti marca – mesiaca knihy pripravilo pre všetkých milovníkov histórie cyklus stretnutí s autormi píšucimi o histórii Banskej Bystrice. Každú marcovú nedeľu sa môžu návštevníci Matejovho domu stretnúť a pri káve porozprávať nielen o histórii mesta s pozvanými autormi. Súčasťou podujatia je aj predaj kníh z ich autorskej dielne a  autogramiáda. Po besede sú všetci návštevníci srdečne pozvaní na prechádzku expozíciou Matejovho domu.

Program podujatia LISTOVANIE HISTÓRIOU

6. marca Mgr. Jozef Ďuriančík –  Korene medeného mesta

13. marca Mgr. Karol Langstein –  Banskobystrické šibalstvá

20. marca p. Ján Baláž –  Domy starej Bystrice, Banská Bystrica v premenách času …

27. marca PaedDr. Slavomíra Očenášová – Štrbová, PhD.  –  Moja Banská Bystrica

Naše pozvanie prijal Mgr. Jozef Ďuriančík – pedagóg, stredoškolský profesor dejepisu a zemepisu, aktívny turistický sprievodca, školiteľ sprievodcov po kultúrno-historických pamiatkach Banskej Bystrice, ale najmä autor mnohých publikácií o histórii. V nedeľu 6.marca sa s návštevníkmi našej expozície podelí o svoje názory, myšlienky, ale i spomienky a zároveň nám bližšie predstaví svoj najnovší literárny počin – knihu Korene medeného mesta.

Druhá marcová nedeľa patrí Mgr. Karolovi Langsteinovi a jeho knihe Banskobystrické šibalstvá. Mgr. Karol Langstein bol v roku 2004 ocenený Najvyšším vyznamenaním Slovenského červeného kríža I. stupňa – Za obetavosť, humanitu, dobrovoľnú službu. V roku 2006 získal „Cenu detského úsmevu – 2006“ od detí z detských domovov prostredníctvom OZ SPDDD „Úsmev ako dar“.  Detskému čitateľovi sa však meno Karol Langstein spája s  knižkou Banskobystrické šibalstvá, v ktorej ožíva história nášho mesta či rozprávkové bytosti. Na pozadí šibalstiev dvoch malých chlapcov, autor podáva ucelený pohľad na históriu Banskej Bystrice očami dieťaťa. Kniha však nie je určená len malému čitateľovi akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať, svojím jednoduchým no pútavým rozprávaním si získa srdcia i  dospelých.  Pre malých i veľkých bude nedeľa 13. marca v Matejovom dome  v znamení Banskobystrických šibalstiev.

Ďalším našim pozvaným hosťom je p. Jozef Baláž autor publikácií Domy starej Bystrice a Banská Bystrica v premenách času. „Dom, tak ako človek, má svoj osud – životopis, ktorý je ohraničený časom jeho zrodu a zániku. Medzitým žije svoj jedinečný, neopakovateľný život, popretkávaný stavebnými zmenami, požiarmi, ale i osudmi ľudí, ktorí ho vytvorili, formovali, obývali i búrali. Bez ľudí by bol len nemým zhlukom kamenia a tehál. Až prítomnosť človeka mu vdychuje dušu, vtláča nezameniteľnú pečať, ktorá ho odlišuje od ostatných domov, robí jeho osud jedinečným.“ Po stopách osudov domov starej Bystrice sa spolu s autorom vydáme v nedeľu 20. marca o 14,00 hod. v Matejovom dome.

Cyklus nedeľných stretnutí s autormi uzavrie jediná dáma v spoločnosti pozvaných autorov – PaedDr. Slavomíra Očenášová – Štrbová, PhD. Publikácia Moja Banská Bystrica vstúpila do literárneho života pri príležitosti osláv 755. výročia udelenia mestských privilégií Banskej Bystrici. Tajomstvo úspechu tejto knihy je v pútavom príbehu dvoch malých kamarátov, ktorí sa vydajú na veľké dobrodružstvo odhaľovania tajomstiev nášho mesta. Pestré grafické spracovanie, ale i historické fakty obalené do rozhovorov dvoch kamarátov zaujmú nielen detského čitateľa. Vydajte sa s nami po stopách Barborky a Jakuba za sprievodného slova samotnej autorky v nedeľu 27. marca o 14,00 hod. v Matejovom dome.

Matejov dom – moderná expozícia venovaná histórii mesta bola slávnostne otvorená pri príležitosti jubilejného stého výročia založenia Mestského múzea v Banskej Bystrici. Táto audiovizuálna expozícia si získala obdiv nielen z radov odborníkov, ale teší sa i  priazni laickej verejnosti. Do dnešných dní expozíciu Matejov dom navštívilo už  vyše 6 300 spokojných návštevníkov. Múzeum roka 2009 je pre vás otvorené od pondelka do piatku v čase od 8,00 do 16,00 hod. a v nedeľu od 10,00 do 17,00 hod.