Jedna z najviac poškodených ciest v Banskej Bystrici prejde núdzovými opravami.  Využitie liateho asfaltu je však iba dočasným riešením.

Mesto postupne rieši havarijný stav ciest vo svojej správe. Opravy sa dočká aj komunikácia na Tatranskej ulici, kde sa podľa informácií BBonline.sk na stav vozovky sťažovali aj šoféri autobusov MHD. „V ostatných desiatich dňoch sme zaznamenali výrazné zhoršenie stavu povrchu cesty na Tatranskej ulici. Po pravidelnej kontrole komunikácií v pondelok, bola táto cesta zahrnutá medzi prioritné úseky pre okamžitú opravu. Nakoľko v úvode týždňa nebolo pre poveternostné podmienky technicky možné, popri výkone zimnej údržby, realizovať vysprávky výtlkov, tieto sa dostali na rad opäť od stredajšieho večera. Oprava najväčších výtlkov na Tatranskej ulici je naplánovaná už na noc zo štvrtku na piatok,“ informoval BBonline.sk hovorca mestského úradu Filip Roháček.

Stav komunikácií v meste bol predmetom diskusie aj na poslednom mestskom zastupiteľstve. Poslanec mestského zastupiteľstva Milan Smädo, ktorého firma realizuje údržbu miestnych ciest, vtedy vysvetľoval, že opravu vozoviek neumožňuje nepriaznivé počasie. Aj v prípade Tatranskej ulice sa využije „dočasné“ riešenie. „V tomto prípade stále pôjde o núdzové opravy liatym asfaltom, ktoré vzhľadom na zimné podmienky a väčšiu intenzitu dopravy, majú len kratšiu trvácnosť. Aj preto sa nebudú realizovať niektoré menšie výtlky. Tie prídu na rad už od budúceho týždňa. Vzhľadom na predpoklad postupného zlepšovania poveternostných podmienok sa na budúci týždeň začne s využívaním obaľovanej asfaltovej zmesi pre opravy výtlkov. Tieto už spravidla majú omnoho dlhšiu, aj niekoľkoročnú trvácnosť,“ vysvetľuje Roháček.

V prípade dobrých poveternostných podmienok sa postupne začne s opravami cestných komunikácií v celom meste.

Fotogaléria Tatranskej ulice vo štvrtok o 16:00: