Múzeum SNP sa ešte v januári rozhodlo uzatvoriť cestu cez svoj areál, ktorá mala pôvodne slúžiť len ako dočasná prístupová komunikácia do vnútorného bloku Hornej ulice. Po dohode s primátorom, že mesto na jar sprejazdní obchádzku areálu, Múzeum na čas ustúpilo.

Objazd areálu Múza SNP, cesta, 17.5.2013, Banská BystricaBanskobystrická samospráva k sprejazdneniu pristúpila až po opätovnom rozhodnutí Múzea SNP o uzatvorení svojej cesty zo začiatku mesiaca. Múzeum avizovalo uzatvorenie komunikácie k 15. máju, na základe žiadosti primátora o predĺženie času na úpravu obchádzky termín posunulo na budúci pondelok.

Miestni podnikatelia, ale napríklad aj pracovníci mestskej organizácie ZAaRES, ktorá má v lokalite prevádzku, prechádzali do vnútorného bloku Hornej ulice od januára na základe kariet vydaných Múzeom SNP. To s prejazdom po svojej ceste nesúhlasí pre časté kolízne situácie chodcov v areáli a ničenie komunikácie vo vlastníctve múzea.

Časť pôvodnej ujazdenej ale neupravenej komunikácie okolo areálu  počas týždňa samospráva doplnila výsypom z odpadového asfaltu, ktorému by pre spevnenie pomohli najmä teplejšie a slnečné dni. Samospráva ďalej plánuje celú túto trasu vysypať a spevniť ešte frézovaným asfaltom z Námestia SNP, kde by sa s rekonštrukciou povrchov malo začať v najbližších týždňoch. Na mieste sprejazdnenej obchádzky bola pôvodne projektovaná riadna stavba cestnej komunikácie, na ktorú však samospráva nemá potrebné finančné zdroje.