V areáli Múzea SNP malo dochádzať k ohrozovaniu návštevníkov, preto sa rozhodlo uzatvoriť cestu vedúcu popri pamätníku. V piatok sa primátor s riaditeľom Múzea dohodol na kompromisnom riešení.

Tmavozelenou farbou je vyznačený koridor, kadiaľ by mala viesť nová komunikácia okolo areálu Múzea SNP. Zdroj: GIS mesta B. Bystrica

Múzeum SNP sa rozhodlo od 16. januára uzatvoriť komunikáciu vedúcu cez jeho areál, ktorú využívali aj spoločnosti sídliace na Hornej ulici. V prípade, že pamätník svoj zámer zrealizuje, niekoľko firiem zostane odstrihnutých od zásobovania či svojich parkovísk. Ako povedal pre BBonline.sk Jozef Gibala z Múzea SNP, k tomuto kroku pristúpili potom, čo poslednom období autá v areáli ohrozili hrajúce sa deti. Cesta mala navyše slúžiť iba ako obslužná komunikácia pre Pamätník SNP a nebola projektovaná na každodennú záťaž prechádzajúcich vozidiel. Pri príležitosti osláv výročia SNP muselo múzeum vynaložiť na opravu komunikácie 7-tisíc eur na opravu.

Pôvodne sa ako prístupová cesta využívala provizórna, štrkom vysypaná, komunikácia obchádzajúca areál po obvode. Časť z nej prechádzala po súkromnom pozemku, ktorý si jeho majiteľ ohradil. Mesto tak v roku 2010 požiadalo Múzeum o dočasné využívanie ich cesty a tento stav trval dodnes.

Podľa dopravného generelu mesta by mala v obvode areálu pamätníka viesť jedna z mestských ciest. Ako informoval hovorca mestského úradu Filip Roháček, s jej výstavbou sa počítalo v rámci PPP projektu rekonštrukcie ciest a chodníkov. Samotnú realizáciu však malo zdržať vysporiadanie pozemkov s ministerstvom kultúry, ktoré je zriaďovateľom Múzea SNP. Kým sa majetkové záležitosti vyriešili, PPP projekt skončil. „Navyše finančné zdroje určené aj na výstavbu tejto novej cesty museli byť po rozhodnutí Mestského zastupiteľstva presunuté na odkúpenie mosta do priemyselného parku. V súčasnosti Mesto Banská Bystrica disponuje platným stavebným povolením pre vybudovanie tejto komunikácie, ale žiaľ nemáme k dispozícii finančné zdroje, z ktorých by bolo možné túto investíciu pokryť,“ píše sa v stanovisku mestského úradu.

Ešte v novembri minulého roka poslal riaditeľ Múzea SNP list primátorovi mesta, v ktorom upozornil na nevyhovujúcu situáciu. Keďže sa nedočkal odpovede, pristúpil k radikálnemu kroku uzatvorenia vozovky.

Primátor sa stretol s riaditeľom Múzea SNP, výsledkom je dohoda o sprejazdnení cesty

Múzeum SNP nakoniec neuzavrie komunikáciu vedúcu cez jeho areál, ale umožní dotknutým obyvateľom mesta z tejto časti prejazd. Na kompromisnom riešení sa v piatok dohodli primátor Peter Gogola s riaditeľom Múzea SNP Stanislavom Mičevom. „Dohodli sme sa, že k prvému februáru spustíme rezidenčný režim, ktorý bude následne kontrolovať Mestská polícia. Mesto je pripravené v situácii, keď nám to už poveternostné podmienky umožnia, vybudovať v tejto lokalite provizórnu komunikáciu. Tá síce nebude plnohodnotnou cestou, ale bude spevnenou komunikáciou, ktorá umožní vjazd do tejto lokality iným spôsobom, ako využívaním cesty a chodníka Múzea SNP,“ uvádza v tlačovej správe primátor Gogola.

K vjazdu do areálu bude potrebné preukázať Múzeu SNP trvalý pobyt alebo sídlo v dotknutej lokalite a to do 31. januára. Od 1. februára bude prejazd komunikáciou pred Múzeom SNP umožnený len vodičom s kartou vydanou múzeom, na čo bude dohliadať Mestská polícia.