Finančné nastavenie fungovania autobusovej stanice v novom objekte NC Terminal vyvolávalo otázniky aj v súvislosti s pôvodnou argumentáciou vedenia mesta o potrebe získania dopravného uzla do vlastníctva samosprávy.

Mestskí poslanci ešte v roku 2015 schváli zámer na odkúpenie dopravnej časti NC Terminal za sumu 3,8 milióna eur a neskôr i prijatie úveru potrebného na krytie tejto investície. Vedenie mesta to pri začiatku výstavby zdôvodňovalo potrebou mať prevádzku stanice pod kontrolou samosprávy, aj keď opozícia poukazovala na stav z iných miest, kde prevádzku stanice zaisťujú súkromné spoločnosti.

Primátor Ján Nosko argumentoval ziskovým potenciálom prevádzky stanice, ktorá by si ziskom dokázala zarobiť na splátky úveru. Konkrétne prepočty ale v materiáloch pre poslancov neboli a nedozvedela sa ich ani verejnosť. „Financovanie sa kreuje, tvorí, je to dynamický proces. Nejde o statické čísla, ktoré sa jednoducho nahádžu do kalkulačky. Má to svoj vývoj,“ argumentoval vlani v novembri Nosko pre BBonline.sk.

Samospráva rovnako plánovala, po získaní stanice do vlastníctva, vybrať v súťaži jej budúceho prevádzkovateľa, ktorý by si stanicu prenajímal. Z toho však napokon nebolo nič.

Na prelome rokov, len pár mesiacov po otvorení novej stanice, vedenie mesta bez upovedomenia poslancov zastupiteľstva vypovedalo zmluvu o budúcej zmluve o kúpe dopravnej časti objektu Terminal.

Aj keď vypovedaniu zmluvy mala predchádzať komunikácia s investorom o ich rokovaní s možným nájomcom stanice, ktorým bol Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, po medializácii sa rozpútala verejná prestrelka investora a vedenia mesta.

Investor autobusovej stanice – spoločnosť PRIMUM, pritom hovorila aj o možnosti uzatvorenia autobusovej stanice, čo rozpútalo aj zvláštnu kampaň neznámych autorov proti primátorovi a vedeniu mesta v uliciach. Už po pár dňoch však prišlo k dohode vlastníka objektu a investora s Dopravným podnikom mesta a prevádzka stanice tak prerušená nebola. Verejnosť a ani mestskí poslanci však nepoznali podmienky tejto dohody.

Dopravný podnik má byť z prevádzky stanice v zisku

Detailné čísla poslanci i verejnosť spoznali až na utorkovom zasadnutí banskobystrického mestského zastupiteľstva. Primátor Ján Nosko naň zavolal riaditeľa Dopravného podniku mesta Banská Bystrica Miroslava Snopka, ktorý v diskusii priblížil detaily okolo autobusovej stanice.

Dopravný podnik mesta síce v roku 1996 založilo samotné mesto, pričom od roku 2007 vystupuje pod aktuálnym názvom, ale samospráva v ňom od roku 2010 už má len menšinový podiel. Došlo k tomu vtedy za zvláštnych okolností, len krátko pred koncom funkčného obdobia vtedajšieho primátora Ivana Saktora a DPM vtedy ovládol dopravca SAD Zvolen. Ten už predtým zaisťoval väčšiu časť MHD v meste prostredníctvom autobusov. Dopravný podnik zaisťuje dopravu prioritne prostredníctvom trolejbusových liniek. DPM BB prevádzkoval tiež dočasnú autobusovú stanicu na Mičinskej ulici a od úvodu zastrešoval aj prevádzku novej autobusovej stanice. SAD Zvolen je najväčším dopravcom na banskobystrickej autobusovej stanici.

Ako Snopko uviedol poslancom, Dopravný podnik mesta Banská Bystrica si s investorom a vlastníkom objektu Terminal – spoločnosťou PRIMUM, dohodol ročný nájom priestorov autobusovej stanice vo výške 204 tisíc eur bez DPH, ku čomu sa pripočítava ročná inflácia. Ďalších približne 250-tisíc eur predstavujú celkové ročné prevádzkové náklady stanice. Tie už počítajú tak s nákladmi na energie a prevádzku systémov, služby, dane, ako aj s personálnymi a ďalšími výdajmi.

„Je to okolo 454-tisíc eur v základných nákladových položkách na rok. Čo sa týka výnosov autobusovej stanice, sú z dvoch hlavných zdrojov príjmov. Prvé sú tržby od dopravcov. Autobusovú stanicu v súčasnosti využívajú 23 dopravcovia. Tržby od nich sa v súčasnej dobe pohybujú podľa cenníka vo výške cca 460-tisíc eur za jeden rok, rovnako bez DPH,“ uviedol Miroslav Snopko s tým, že ďalších približne 26-tisíc eur ročne získa DPM ešte z príjmov za prenájom miest pre taxislužby či predajných automatov na stanici.

„Pripravujeme aj prenájom kancelárií pre jednu poisťovňu a rokujeme aj s mestom o prenájme priestoru pre informačné stredisko,“ doplnil.

Banskobystrická autobusová stanica zaznamená počas pracovných dní až 895 vstupov autobusov, počas dní pracovného pokoja je to 373 vstupov. Ako informoval poslancov Miroslav Snopko z Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, v celkových číslach to predstavuje až 258 591 jednotlivých príjazdov na stanicu za jeden rok.

Tieto čísla naplní celkom 68 prímestských, 20 diaľkových a 6 medzinárodných pravidelných liniek, ktoré dopĺňajú spoje mestskej hromadnej dopravy. Na stanici je okrem toho prenajatých trinásť stanovíšť pre desiatku taxislužieb.