Mesto nebude mať avizovanú kontrolu nad autobusovou stanicou, ale zároveň do nej napokon ani neinvestuje z vlastných či úverových prostriedkov.

Namiesto toho, aby ku koncu minulého roka došlo k avizovanému odkúpeniu autobusovej stanice v časti komplexu Terminal shopping center, mesto naopak od zmluvy s investorom odstúpilo. Šumy o tom, že napokon nedôjde k naplneniu zmluvy, ktorá bola najväčšou politickou témou mesta v posledných dvoch rokoch, sa šírili už v priebehu novembra.

V závere novembra primátor Ján Nosko ešte v rozhovore pre BBonline.sk obhajoval zámer mesta investovať do autobusovej stanice. Podľa medializovaných informácií sa čakalo len na posledné kolaudačné rozhodnutia a prepis na katastri.

Ján Nosko: S finálnou podobou autobusovej stanice som spokojný

Primátor Ján Nosko vo štvrtok na zasadnutí mestského zastupiteľstva poslancov informoval, že mesto odstupuje od zmluvy o budúcej zmluve o kúpe dopravnej časti objektu Terminal shopping center, v ktorom sa nachádza autobusová stanica.

„Po vzájomnej dohode so spoločnosťou Primum odstupuje aj jedna aj druhá strana od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií. Ďalšie prevádzkovanie terminálu si bude riešiť spoločnosť Primum vo vlastnej réžii. Takže, ak odhliadnem od energie, ktorú do toho mesto a vedenie mesta venovalo, mesto bude stáť celý projekt nula eur,“ priblížil Ján Nosko.

Prevádzku autobusových staníc majú na Slovensku spravidla v réžii súkromné spoločnosti, najmä ťažiskoví dopravcovia v regióne. K dohode medzi tunajším najväčším dopravcom SAD Zvolen a investorom autobusovej stanice – spoločnosťou PRIMUM, však v období príprav projektu nedošlo. V hre mali byť aj ďalší dopravcovia. Túto úlohu sa však ponúklo suplovať vedenie mesta, ktoré napokon poslancom predstavilo zámer na odkúpenie a vlastnú prevádzku stanice, respektíve jej následné prenajímanie ďalšiemu prevádzkovateľovi.

„Myslím si, že takýto strategický bod skutočne patrí pod kontrolu samosprávy,“ hovoril v roku 2015 primátor Ján Nosko. Investíciu mesta obhajoval najmä tým, že mesto takto bude mať pod kontrolou využitie objektu a bude mať dosah na prevádzku stanice. Poslanci napokon v závere roka 2015 rozhodli o participácii mesta na projekte i vzatí úveru vo výške 3,8 milióna eur s DPH.

Po vyše dvoch rokoch je však všetko inak a vedenie mesta sa po odstúpení zmluvy neobáva ani toho, že by na prevádzku stanice nemalo dosah. „Máme na to územný plán, v ktorom je jasne definovaný priestor,“ hovorí teraz primátor Nosko.

Kto bude napokon novým prevádzkovateľom stanice nateraz nie je známe. Primátor len informoval, že je to už na investorovi – spoločnosti PRIMUM.

Investor stanice a mesto sa nezhodujú v názore na rozviazanie zmluvy

„Situácia je teraz už diametrálne odlišná aj pre budúceho prevádzkovateľa, pretože vie do čoho ide, do akého nájmu pôjde,“ zamyslel sa nad dôvodmi zmeny prístupu investora a prípadného prevádzkovateľa vo vystúpení pred poslancami primátor Ján Nosko.

Stanicu dosiaľ na základe zmluvy o výpožičke využívalo mesto, ktoré prevádzku zverilo priamo Dopravnému podniku mesta, v ktorom má samospráva menšinový podiel, a ktorá prevádzkovala aj dočasnú autobusovú stanicu na Mičinskej.

Materská firma dopravného podniku – SAD Zvolen, ktorá prevádzkuje väčšiu časť mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici a zároveň aj prímestské spoje v regióne, je najväčším dopravcom na stanici. Práve pre túto firmu by dávala prevádzka najväčší ekonomický význam. Starú autobusovú stanicu do roku 2015 zaisťovala ešte niekdajšia SAD Banská Bystrica.

Zainteresovanie mesta vraj bolo rozhodujúce

Zapojenie mesta do projektu sa nerodilo ľahko a stalo sa pálčivou politickou témou, keďže v rokoch predtým sa hovorilo najmä o čisto komerčnom projekte bez nutnosti účasti samosprávy.

Medzi hlavných kritikov takto veľkej investície mesta vtedy patrili najmä poslanci Banskobystrickej alternatívy, ale aj niektorí ďalší nezávislí poslanci v pléne zastupiteľstva, ktorí varovali pred veľkým zadĺžením a poukazovali na riziká i nedostatky projektu a nedostatočné informácie o následnom financovaní.

„Vítame informáciu, že mesto nakoniec nevstúpi do projektu nákupného centra s autobusovou stanicou, a že občania Banskej Bystrice nebudú na úkor dlhu vo výške 3,8 milióna eur, participovať na tomto komerčnom projekte. Sme radi, že zmizlo strašidlo z centra mesta, a že to nebude mesto z verejného rozpočtu nič stáť,“ hovoria teraz v aktuálnom stanovisku poslanci Banskobystrickej alternatívy.

Aj keď to teraz vyzerá, že politicky vyostrené obdobie bolo prakticky zbytočné, primátor Nosko hovorí, že bez vtedajšieho zainteresovania mesta by sa projekt nebol zrealizoval.

Zmluva mohla investorovi slúžiť napríklad aj ako záruka bankám financujúcim projekt a tým urýchliť možnú realizáciu stavby, aj keď k jej podpisu došlo až po poklepaní základného kameňa.

„Výsledkom tejto zmluvy je aj to, že terminál bol zväčšený o časť, kde teraz prichádzajú autobusy pre diaľkovú dopravu. Dosiahli sme aj to, že oproti pôvodnému projektu bol terminál vybavený skutočne tak, ako sme si to predstavovali a napĺňalo to požiadavky doby,“ zhrnul primátor poslancom.

Úver mesto ešte nečerpalo, zadĺženia sa ale nebojí

Za účelom odkúpenia autobusovej stanice poslanci schválili čerpanie úveru vo výške 3,8 milióna eur, náklady na ktorý sa mestu mali splácať z príjmov prevádzky stanice. K jeho využitiu napokon nedôjde.

„K podpisu úverovej zmluvy ku dnešnému dňu nedošlo. Žiadne peniaze sme si ešte nepožičali. Schválený bol len úverový prísľub na tú sumu do budúcnosti,“ konkretizoval prednosta MsÚ v Banskej Bystrici Martin Adamec.

Vedenie mesta sa však netají ambíciou využiť aktuálne výhodné úverové podmienky na iné projekty v meste.

„Urobíme všetko preto, aby sme v najbližšej dobe pripravili zámer, pretože podmienky čerpania úverovej zmluvy sú mimoriadne výhodné a bola by škoda toto v súčasnej dobe nevyužiť a investovať do niečoho, čo nám v našom meste chýba,“ priblížil primátor Ján Nosko.