Štyri dni pred vlaňajšími voľbami získala súkromná firma vkladom 2800 eur väčšinu v mestskom dopravnom podniku. Za mesto sa pod zmeny podpísal vtedajší primátor Ivan Saktor.

Foto: Michal Harťanský

V čase, kedy vrcholila volebná kampaň do komunálnych volieb, zvolali akcionári Dopravného podniku mesta Banská Bystrica (DPM BB) mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti.  Na jednej strane Ivan Saktor ako zástupca Mesta Banská Bystrica, majiteľa 51% akcií podniku. Na strane druhej  Adrián Polóny, zástupca SAD Zvolen ako 49-percentného akcionára. Saktor aj SAD Zvolen jednohlasne odsúhlasili navýšenie základného imania  spoločnosti peňažným vkladom 2800 eur zvolenskou dopravnou spoločnosťou. Týmto krokom došlo k zmene majority, kedy väčšinu 51% akcií získala SAD Zvolen. Okrem toho valné zhromaždenie odsúhlasilo úpravu stanov, podľa ktorých je uznášaniaschopné v prítomnosti akcionárov, ktorí vlastnia väčšinu. Jednoducho povedané, prítomnosť zástupcu mesta nie je potrebná,  k rozhodnutiu o väčšine záležitostí v DPM BB stačí účasť akcionára SAD Zvolen.

SAD Zvolen vstúpila do DPM BB v roku 2009 po podpise Memoranda o porozumení s mestom Banská Bystrica. Nepeňažným kapitálovým vstupom získala 49% akcií mestského podniku. Marek Modranský zo SAD Zvolen, člen predstavenstva DPM BB,  upozorňuje, že získanie majority v mestskom podniku treba vidieť zo širšieho pohľadu. „Keď SAD Zvolen prišiel do DPM BB, ten bol papierovým podnikom, ktorý stál na prenajatých plochách, budovách a jediné čo vlastnil, boli asi dva trolejbusy a 35 autobusov, z ktorých časť bola prenajatá v Bratislave. Na to, aby  podnik mohol fungovať, potreboval zázemie, a nebyť vstupu SAD Zvolen, tak sa nikdy nepodarí získať základňu pre DPM BB,“ naráža Modranský na fakt, že až po vstupe SAD Zvolen získal mestský podnik do svojho vlastníctva areál vozovne v Kremničke, trolejbusy a väčšinu trolejových vedení, za ktoré dovtedy platil spoločnosti SAD Banská Bystrica nájom 830 000 eur ročne. Predávaný majetok pôvodne SAD BB ohodnotila na  päť miliónov eur, po jednaniach sa podarilo DPM BB znížiť cenu na dva milióny eur.

Martin Baník: Považujem to za skrytú privatizáciu

Bývalý člen predstavenstva DPM BB a ex-poslanec mestského zastupiteľstva Martin Baník (SDKÚ-DS) v roku 2009 vstup SAD Zvolen privítal. „Súperenie bolo choré, zdalo sa mi to rozumné riešenie. Myslel som si však, že primátor háji farby mesta a nikdy k vzdaniu sa majority nepristúpi,“ hovorí Baník. Poukazuje na to, že na odkúpení majetku od SAD BB, či vybavení prostriedkov z eurofondov, na nákup  nových trolejbusov v hodnote osem miliónov eur, má zásluhu najmä vtedajšie vedenie DPM BB. Tomu sa podarilo vyrokovať aj to, že trolejbusy sú montované v Banskej Bystrici, čím sa znížili náklady na spolufinancovanie. Podľa Baníka mal DPM BB „vyčistený dvor“, všetko bolo v jeho majetku, navyše sa podarilo vybaviť obnovenie vozového parku z eurofondov. Nebol teda dôvod, aby sa mesto vplyvu v tomto podniku vzdalo. „Považujem to za skrytú privatizáciu. Prečo to Saktor urobil?“ pýta sa Baník.

Poslanci o zmene nevedeli

Samotná zmena majority navyše prebehla bez vedomia poslancov mestského zastupiteľstva. „Keby sme predávali alebo kupovali akcie, musí to ísť do zastupiteľstva. Ale DPM BB nič nepredával ani nekupoval. Rozhodnutím akcionárov navýšili imanie, to rozhodol za mesto Saktor. Je to finta, ktorú zákon o obecnom zriadení nezaregistroval,“ hovorí Baník, ktorý ako člen predstavenstva nebol informovaný o mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov zvolanom štyri dni pred komunálnymi voľbami. „Nás, ako predstavenstvo, nevolali na valné zhromaždenie. Ja som tam nikdy nebol, ani teraz, keď ma odvolávali.“ Podobne o navýšení imania netušil ani vtedajší člen Dozornej rady DPM BB a ex-poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Haško (KDH). „Dozornej rade nedal nikto vedieť. Zvykli nás volať ku kontrole niektorých zmlúv, ale v tomto prípade nás nezavolali,“ povedal na margo novembrových zmien Haško.

K zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia navyše došlo štyri dni pred voľbami resp. koncom štvorročného primátorského mandátu Ivana Saktora. Modranský hovorí, že v záujme cestujúcich bolo nutné konať rýchlo. „Nemohli sme riskovať, že tento proces, takéto spojenie, ktoré napomôže riadeniu dopravného podniku, prebehne o pol roka-rok, kým sa nový primátor zorientuje, a to myslím v dobrom.“

Čo ďalej…

Novembrovým mimoriadnym valným zhromaždením akcionárov DPM BB sa tak zakončila jedna fáza MHD v Banskej Bystrici. Modranský s Baníkom sa zhodujú, že Banská Bystrica bola v posledných rokoch, čo sa týka projektov v hromadnej doprave mimoriadne úspešná. Kým SAD Zvolen s pomocou eurofondov nakúpila 15 plynových autobusov, DPM BB sa podarilo získať podporu na nákup 19 moderných trolejbusov. Podľa Modranského vlastnícke zmeny v DPM BB prispejú ku ďalšiemu skvalitneniu MHD v Banskej Bystrici: „Mesto bude mať ucelený systém hromadnej dopravy, bude zavedený jednotný platobný systém, spoločné predajné miesta a zosúladené cestovné poriadky.“ Čo sa týka 49% podielu mesta v DPM BB, Martin Baník nevidí  dôvod, aby si mesto naďalej ponechávalo zvyšné akcie a navrhuje ich odpredaj. „Mesto nepotrebuje mať v tomto podniku ani percento,“ dodáva Baník s tým, že primátor má dostatok zákonných právomoci, aby ovplyvnil výkon hromadnej dopravy v meste.

Vyjadrenie Ivana Saktora k novembrovým zmenám v dopravnom podniku sa nám nepodarilo získať.

Chronológia vzťahu SAD Zvolen a DPM BB

28. februára 2007 – vznik Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, 100% akcionárom je Mesto Banská Bystrica
november 2007 – DPM spustil prevádzku trolejbusov. Následne na to SAD Zvolen reaguje zavedením tzv. „X-kových“ liniek, ktoré majú päťkorunové lístky  a jazdia súbežne s linkami trolejbusov
február 2008 – DPM ako odpoveď zaviedla tzv. „kyvadlovú dopravu“ v Sásovej, cena lístka je 10 korún oproti 14-tim korunám v spojoch SAD Zvolen
máj 2008 – SAD Zvolen hrozí mestu žalobou za ušlý zisk spôsobený prevádzkou trolejbusovej dopravy
august 2008 – SAD Zvolen zrušil X-linky, DPM zase kyvadlovú dopravu v Sásovej, mesto vyjadrilo záujem podpísať zmluvu o prevádzkovaní dopravy so SAD Zvolen až do roku 2018
apríl 2009 – mesto Banská Bystrica podpísalo so spoločnosťou SAD Zvolen memorandum o porozumení
august 2009 – vstup SAD Zvolen do DPM BB nepeňažným kapitálovým vstupom vo výške 33 334 eur v podobe autobusov. SAD Zvolen týmto získava 49% akcií DPM BB
február 2010 – DPM BB si berie úver 2 milióny eur a odkupuje od SAD Banská Bystrica majetok, ktorý si dovtedy prenajímal za 830 000 eur ročne. Do vlastníctva podniku sa tak dostáva vozovňa v Kremničke, trolejové vedenie, trolejové stĺpy, predpredajné stánky, 25 trolejbusov, technologické vozidlá a pozemky. Následne sa podnik úspešne uchádza o prostriedky z fondov Európskej únie, vďaka ktorým nakupuje 19 moderných trolejbusov.
23. november 2010 – Mimoriadne valné zhromaždenie DPM BB odsúhlasilo navýšenie imania akcionárom SAD Zvolen, čím mesto stráca majoritu v podniku.