muzeumSNPPočas priebehu osláv 70. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa budú konať 29. augusta 2014, budú v meste pod Urpínom platiť mnohé dopravné obmedzenia.

Z dôvodu bezpečného a plynulého prejazdu kolón vozidiel prezidentov pozvaných štátov, ústavných činiteľov a členov vlád a diplomatických služieb budú uzatvorené cesty I/69 resp. I/66 a miestne komunikácie v meste Banská Bystrica. Mesto o tom informoval Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici. Premávka bude riadená v miestach uzávierky a presmerovania dopravy hliadkami policajného zboru.

Počas osláv budú uzatvorené nasledovné miestne komunikácie:

 • Kapitulská
 • Cikkerova
 • Švantnerová
 • Námestie slobody
 • Československej armády
 • Národná
 • Horná Strieborná
 • Lazovná
 • Bakossova
 • Kollárova
 • Námestie Š. Moyzesa
 • Skuteckého
 • Železničiarska
 • Robotnícka
 • Komenského

Mesto Banská Bystrica odporúča využívať prostriedky mestskej hromadnej dopravy, ktorá bude zabezpečená v takom rozsahu, ako počas sviatkov. Počas celého dňa 29. 8. 2014 bude mestská hromadná doprava v meste Banská Bystrica zadarmo. Pre individuálnu automobilovú dopravu odporúča mesto využiť parkovacie plochy mimo centrálnej mestskej zóny.

Tip: Program osláv 70. výročia SNP nájdete tu…