Mestská hromadná doprava v Banskej Bystrici zostáva témou aj po tom, čo sú už takmer rok a pol v platnosti nové dlhodobé zmluvy s dopravcami. Mesto si vo verejnej súťaži pred dvomi rokmi nemalo z čoho vyberať a dovtedajší dopravcovia ponúkli ceny vyššie, než očakávala sama samospráva. Čas ukazuje, že nielen cena, ale aj dodržiavanie zmluvných podmienok sú problémom.

Od nových zmlúv s dopravcami si mesto sľubovalo nielen wifi či usb nabíjačky v jednotlivých autobusoch a trolejbusoch. Najpodstatnejšou zmenou pre dopravcov malo byť zapojenie všetkých vozidiel do online elektronickej komunikácie s dispečerským riadiacim strediskom mesta. V preklade tak malo mesto online a v reálnom čase dostávať GPS súradnice vozidiel, počty cestujúcich nastupujúcich na jednotlivých zastávkach, štruktúru vystavených dokladov či informácie o meškaní vozidiel.

Dosiaľ dostáva samospráva dáta o prepravených cestujúcich či najazdených kilometroch len v štandardných výkazoch. Práve online dostupnosť všetkých dát o prevádzke MHD malo mestu poskytnúť lepší prehľad o efektívnosti mestskej hromadnej dopravy, ale potenciálne aj ďalšie informačné služby o premávke spojov pre obyvateľov mesta.

Ide o zásadnú zmenu vyžadujúcu si úpravu informačných systémov dopravcu a nemalú investíciu do zariadení vo vozidlách. Aj preto nemuseli dopravcovia túto podmienku splniť ihneď po začatí platnosti nových kontraktov od 1. januára 2021, ale až o rok neskôr.

Ani v máji 2022 však mesto tieto dáta od dopravcov nedostáva. A to napriek tomu, že v januári samospráva avizovala postupné montovanie snímačov kariet počas januára ku všetkým dverám v jednotlivých vozidlách. Práve rozmiestnenie snímačov ku tretím a ďalším dverám, kde zatiaľ vo väčšine spojov pribudli len stojany, priamo súvisí s napojením vozidiel na uvedený systém, ktorý tak nemohol byť doteraz spustený.

„Zástupcovia mesta na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2021, upozornili oboch dopravcov na povinnosť dodržať zmluvný termín 1. januára 2022, v ktorom sa dopravcovia zaviazali zabezpečiť pre mesto dodanie a montáž  ‚odbavovacieho a predajného systému‘ do všetkých vozidiel MHD. Zo strany dopravcov bolo avizované, že aj napriek problémom s dodávkou príslušných technických komponentov, vynaložia maximálne úsilie, aby svoje zmluvné záväzky voči mestu splnili včas a riadne. Vzhľadom na skutočnosť, že tento zmluvný termín zo strany dopravcov dodržaný nebol, mesto zvažuje alternatívy riešenia vzniknutej situácie, medzi inými aj využitie sankčných opatrení v zmysle platných zmlúv,“ priblížila pre BBonline.sk hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Dominika Adamovičová.

Dopravcovia počas minulého roka naplnili napríklad požiadavku mesta na inštaláciu WiFi pripojenia či USB rýchlonabíjačiek vo vozidlách. Ako však čitatelia viackrát portál BBonline.sk upozornili, tieto nie vždy fungujú.  „V prípade, ak sa v niektorom z vozidiel prejaví nefunkčnosť WiFi pripojenia alebo USB rýchlonabíjačky, o tejto skutočnosti je potrebné informovať  priamo vodiča vozidla, prípadne dispečing,“ doplnila hovorkyňa.

Dopravcovia neodpovedali

So žiadosťou o reakciu a priblíženie termínu možného naplnenia zmluvných podmienok sme sa obrátili aj na oboch dopravcov. Spoločnosť SAD Zvolen na naše otázky ani po urgencii neodpovedala.

V prípade Dopravného podniku mesta Banská Bystrica odpovede síce pravdepodobne vznikli, skončili však na rovnakej adrese. „Všetky odpovede na Vaše otázky boli vypracované a odoslané nášmu akcionárovi Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.,“ informovala našu redakciu ešte v závere apríla Ivana Slobodová zo sekretariátu dopravcu, v ktorom vlastní stále menšinový podiel i samotné mesto.

Vyššie ceny odôvodňovali práve technickými investíciami

Pripomeňme, že nové povinnosti pre dopravcov vyplývajú zo zmlúv, ktoré boli uzatvorené ešte v závere roka 2020. Mestu sa do súťaže na prevádzku MHD prihlásili len doterajší prevádzkovatelia SAD Zvolen a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, ktorého väčšinovým vlastníkom je rovnako SAD Zvolen.

Spoločnosti najskôr mestu ponúkli výrazne vyššie ceny, ako samospráva očakávala. Po následných rokovaniach sa ich podarilo čiastočne znížiť. I tak však Banská Bystrica platí spoločnosti SAD Zvolen v priemere za dobu trvania zmluvy 3,03 € za kilometer, pričom susedný Zvolen vo vlaňajšej súťaži na prevádzkovateľa MHD dosiahol v súťaži od rovnakého dopravcu cenu 2,04 € bez DPH za odjazdený kilometer.

Na prímestských autobusových linkách, ktoré však majú s ohľadom na charakter jazdy nižšie prevádzkové náklady, vlani kraj vysúťažil od SAD Zvolen priemernú cenu 1,24 € bez DPH za odjazdený kilometer. Tak mesto Zvolen, ako aj BBSK, však mali v tendri viacero uchádzačov.

Vyššiu cenu pre Banskú Bystricu pred dvomi rokmi predseda predstavenstva SAD Zvolen, a. s. Adrian Polóny zdôvodňoval aj tým, že dopravca bude musieť zaistiť viaceré „technické vymoženosti“, ktoré mesto Banská Bystrica v novej zmluve požadovalo.