V tendri prejavili záujem o prevádzkovanie MHD v Banskej Bystrici len doterajší dopravcovia a ich ponuky výrazne prevýšili očakávanú hodnotu zákazky zo strany mesta. Primátor s dopravcami viedol rokovania o znížení ich ponúkaných cien. K tomu ho zaviazali aj mestskí poslanci.

Poslanci MsZ v nedávnom uznesení primátora žiadali o čo najväčšie možné priblíženie ku očakávaným hodnotám tarifných cien za kilometer. V prípade, že by k takejto dohode nedošlo, primátor by mal podľa poslancov tender zrušiť. Vedeniu mesta sa s dopravcami napokon podarilo dohodnúť čiastočné ústupky a napokon primátor pristúpil k dohode s dopravcami na ďalších desať rokov.

Najvýraznejšie očakávanú cenu prekročil prevádzkovateľ autobusovej časti MHD – SAD Zvolen. Ten ponúkol v súťaži tarifnú cenu za 1 kilometer na úrovni 3,99 €, pričom mesto očakávalo cenu okolo 2,45 €. Výsledná cena úpravy ponuky dopravného výkonu predložená SAD Zvolen sa dostala v priemere na úroveň 3,03 € za kilometer, ako v aktuálnej tlačovej správe uvádza mesto. Dopravný podnik mesta Banská Bystrica znížil svoju pôvodne predloženú cenu 4,04 € za kilometer na úroveň 3,72 € za kilometer.

Mesto by tak oproti pôvodným ponukám v tendri malo ušetriť 26,7 milióna eur. I tak však napokon bude MHD počas desiatich rokov stáť viac o vyše 22-miliónov eur oproti pôvodným predpokladom. Ročné celkové náklady na zaistenie MHD v Banskej Bystrici by tak mali predstavovať približne 12-miliónov eur.

„Už viackrát som deklaroval, že cenová ponuka predložená uchádzačmi v rámci súťaže, nebola pre mesto akceptovateľná. Z uvedeného dôvodu  sme požiadali oboch dopravcov o úpravu ceny v náš prospech, čím by sme sa dostali na parametre, ktoré by boli pre mesto vyhovujúce, a dovoľovali nám tak súťažené zmluvné vzťahy uzatvoriť. Som rád, že sme sa na úprave ceny nakoniec dohodli,“ uviedol primátor Ján Nosko.

„Ide o reálnu cenu od reálneho subjektu, ktorý zamestnáva viac ako 1 200 zamestnancov. Budeme musieť zabezpečiť rôzne nové technické vymoženosti, nástupy všetkými dverami a pod., preto z nášho pohľadu je to cena trhová a reálna. Treba robiť všetko preto, aby cestujúca verejnosť vymenila individuálnu dopravu za verejnú hromadnú dopravu,“ povedal predseda predstavenstva SAD Zvolen, a. s. Adrian Polóny.

„V zmluve sa dopravcovia zaviazali, že dotácie získané z európskych projektov na obnovu vozidlového parku, budú príjmom mesta Banská Bystrica a nie dopravcov, ako je to v niektorých iných mestách. Toto ustanovenie zmluvy môže mať počas nasledujúcich 10 rokov výrazne pozitívny vplyv na zníženie nákladov mesta v súvislosti so zabezpečovaním služieb MHD. Významnou položkou ceny pri trolejbusovej doprave sú aj plánované investície do infraštruktúry dopravnej dráhy, ako je výmena a údržba trolejových stĺpov alebo rekonštrukcia elektrických meniarní. Tieto náklady sú už súčasťou zazmluvnenej ceny dopravcu,“ dopĺňa hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.

Vysúťažení dopravcovia budú musieť počas budúceho roka zaviesť, okrem iného, GPS monitorovací systém, ktorým bude mesto vedieť získať údaje o pohybe vozidiel v reálnom čase, o tom, kedy a na ktorej zastávke sa aktuálne nachádza, či mešká alebo ide podľa cestovného poriadku. Elektronický odbavovací systém s palubným počítačom zároveň umožní sprístupňovať informácie o počte cestujúcich na jednotlivých autobusových zastávkach, na ktorý spoj nastúpili a aká zľava im bola poskytnutá.

V požiadavkách tendra mesto dbalo aj na ekológiu. Pri autobusoch sa kladie dôraz na nízko-emisné vozidlá a pri trolejbusovej doprave aj na duálne vozy s čistým pohonom. Všetky autobusy a trolejbusy, ktoré budú v rámci  obnovy vozidlového parku dopravcami dopĺňané a vymieňané, budú musieť byť aj nízkopodlažné. Dopravca deklaruje, že vozidlá budú najviac 12-rokov staré.

Mesto tiež po dopravcoch požaduje, aby boli v priebehu budúceho roka vozidlá vybavené aj wifi prístupnou pre cestujúcich a USB rýchlonabíjačkami pre zvýšenie komfortu cestovania. Ďalšou z podmienok je nastupovanie a vystupovanie všetkými dverami, čo v súčasnosti nie je možné. Pri všetkých dverách bude nainštalovaný snímač na dopravnú kartu, aby sa urýchlilo nastupovanie cestujúcich.