Narozdiel od tendru na prevádzkovateľov MHD v Banskej Bystrici sa samosprávnemu kraju do súťaže na prímestské autobusové linky podarilo nalákať viacero dopravcov zo Slovenska i Česka. Najlacnejšie ponuky však predložili súčasní dopravcovia SAD Zvolen a SAD Lučenec. 

Medzinárodný tender na autobusových dopravcov, ktorí budú počas desiatich rokov zabezpečovať služby prímestskej autobusovej dopravy v Banskobystrickom kraji, priniesol záujem celkom deviatich uchádzačov zo Slovenska a Českej republiky.

SAD Zvolen a SAD Lučenec si však svoje pozície pravdepodobne udržia, keďže podali najlacnejšie ponuky. Piatkom začína plynúť desaťdňová lehota na podanie prípadných námietok proti výsledkom vyhodnotenia od ostatných uchádzačov.

„Uchádzačmi ponúknuté ceny za kilometer sa pohybovali v rozmedzí od 1,22 po 1,78 eura bez DPH. Priemerná cena, ktorú ponúkol SAD Zvolen, bola 1,24 eura, v prípade SAD Lučenec to bolo 1,32 eura za kilometer. Ak úspešní uchádzači svoju ponuku potvrdia a budeme môcť pristúpiť k podpisom zmlúv, pre kraj to bude znamenať úsporu asi šesť miliónov eur ročne,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Pripomeňme, že Banská Bystrica platí za premávku autobusov a trolejbusov v mestskej hromadnej doprave sumu v rozmedzí od približne 3 do takmer 4 eur za kilometer. Vo Zvolene nedávno vysúťažili cenu niečo cez 2 eurá za kilometer, rovnako od SAD Zvolen.

SAD Zvolen by si tak v prípade potvrdenia výsledkov tendra a uzatvorenia zmluvy udrží prevádzku prímestskej autobusovej dopravy vo všetkých okresoch okrem Lučenca, Revúcej a Rimavskej Soboty, kde aj dnes pôsobí a naďalej pravdepodobne aj bude SAD Lučenec. Obslužnosť jednotlivých území dopravcami tak zostane rovnaká ako v súčasnosti.

V piatok začína plynúť desaťdňová lehota na podanie námietok proti výsledku vyhodnotenia ponúk. „Po jej uplynutí budeme úspešných uchádzačov vyzývať na poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 20 pracovných dní od výzvy. V prípade, ak nenastanú žiadne prieťahy, zmluvy na obdobie rokov 2024 – 2033 by mohli byť uzavreté v apríli,“ doplnil Martin Daniš, riaditeľ Odboru verejného obstarávania a investícií Úradu BBSK.

Po dodatkovaných starých zmluvách tak kraj získa s dopravcami nové dlhodobé zmluvy. Po ich uzatvorení budú musieť dopravcovia akceptovať prechod do integrovaného dopravného systému v tarifnej, prepravnej i technologickej oblasti, poskytovať kraju presné a overiteľné údaje o počte prepravených cestujúcich i najazdených kilometrov a za prípadné neplnenie zmluvných podmienok v nej budú stanovené sankcie.

 

Dopravcovia musia tiež zaistiť, aby vek vozidiel neprekročil jedenásť rokov, zvýšiť sa má počet nízkopodlažných autobusov. Všetky majú byť vybavené klimatizáciou či bezplatným Wi-Fi internetovým pripojením.

„Vytvorili sme podmienky transparentnej a širokej verejnej súťaže, čo podľa predložených ponúk prinesie kraju značnú úsporu na nákladoch za služby verejnej dopravy. Na trhové konzultácie i prihlasovanie sme vyhradili dostatočný čas, rovnako zostal dostatočne dlhý čas na prípravu tak, aby boli naplnené všetky podmienky zmluvy. Teším sa, že je úspešne za nami zložité obdobie výberu dopravcov pre ďalšiu dekádu, že sme ho zvládli v súlade so zákonom a prebehla otvorená súťaž s rekordným počtom uchádzačov, ktorej výsledkom je vynikajúca cena. Víťazom úprimne gratulujem a verím, že otvárame novú kapitolu dobrej spolupráce v prospech obyvateľov kraja,“ uzavrel Ján Lunter.