V stredu 2. septembra sa začína nový školský rok. Letné prázdniny žiakom definitívne skončili a teraz ich čaká zhruba deväť mesiacov povinností i zábavy s kamarátmi.

Deò detí na Fonèorde, 1.06.2013, Banská BystricaNový školský rok začínajú v Banskej Bystrici žiaci jedenástich mestských, troch súkromných a dvoch cirkevných základných škôl. Ich brány prekročí celkovo sedemsto nových prvákov, ktorých je oproti minulému roku viac o stosedemnásť. Len na najväčšej tunajšej základnej škole na Spojovej ulici, kde školský rok otvárajú slávnostne aj s majstrom sveta v chôdzi Matejom Tóthom, privítajú tento rok stodesať nových prvákov, pričom školu navštevuje celkovo skoro osemsto detí.

Jedinou výnimkou je Základná škola J. Bakossa, na ktorej školský rok začne až v pondelok 7. septembra. Dôvodom je pokračujúca rekonštrukcia budovy.

Mesto zaevidovalo tiež trinásť detí Banskobystričanov, ktoré si svoju povinnú školskú dochádzku začnú plniť v zahraničí.

Školský rok začína aj na stredných školách, ktoré sú zväčša v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, ale tiež materských školách. Tých má mesto vo svojej správa dvadsaťsedem. Tie navštevuje aj v novom školskom roku približne 2170 detí.