Počet zomrelých Banskobystričanov bol v roku 2020 dosiaľ najvyšší v modernej histórii mesta. Naopak, počet narodených detí bol najnižší za ostatných desať rokov. Aj tieto fakty prispeli k ďalšiemu poklesu počtu obyvateľov mesta.

Platí tiež, že do mesta sa prisťahoval najnižší počet ľudí za ostatné desaťročie, naopak však klesol aj počet ľudí, ktorí sa z mesta odsťahovali. I tak bol medziročný úbytok počtu obyvateľov, podľa dosiaľ dostupných údajov*, najvyšší za ostatných dvanásť rokov.

Priemerný Banskobystričan mal ku 8. januáru 2021 43,66 roka (43,38 pred rokom). Práve pokračujúce starnutie populácie mesta naznačuje, že s nárastom počtu zomrelých musíme počítať aj v ďalších rokoch. Štatistiku však v roku 2020 mohla priamo i nepriamo ovplyvniť aj pandémia ochorenia Covid-19.

Práve počet zomrelých, ktorých ku 31. decembru uplynulého roka matričný úrad mesta nateraz* eviduje, je najvyšší v doterajšej modernej histórii mesta Banská Bystrica. Zatiaľ čo za uplynulých dvadsať rokov v priemere ročne zomrelo 679 Banskobystričanov a napríklad v roku 2019 to bolo 732, v minulom roku 2020 to bolo až 760 obyvateľov mesta.

Naopak, počet novo narodených Banskobystričanov bol najnižší od roku 2008. V roku 2020 sa narodilo 739* nových obyvateľov Banskej Bystrice. Najvyšší počet narodených detí v Banskej Bystrici po roku 2000 zaznamenal matričný úrad pritom len nedávno, v roku 2018 sa narodilo až 811 malých Banskobystričanov.

Pandémia spomalila aj trend sťahovania obyvateľov. Z mesta sa tak odsťahovalo (1143*), ale naopak i sem prisťahovalo (750*), najmenej ľudí za ostatných desať rokov.

Počas tridsiatich rokov prišlo mesto o 10-tisíc obyvateľov

To všetko vo výsledku znamená, že počas roka 2020 počet obyvateľov mesta poklesol o viac než štyristo ľudí.

uprostred vlaňajšieho roka počet obyvateľov klesol pod 76-tisíc. Podľa dostupných údajov ku 31. 12. malo mesto 75 734* obyvateľov. To je o vyše 10-tisíc menej, ako ukázalo sčítanie obyvateľov v roku 1993, kedy bol počet obyvateľov mesta historicky najvyšší.

Nasledoval prechodný pokles a opätovný rast počtu obyvateľov až do roku 2002. Potom však došlo ku zmene dovtedajšieho trendu sťahovania obyvateľov do krajského sídla. Množstvo obyvateľov sa začalo sťahovať nielen do väčších miest na Slovensku či zahraničia, ale vo veľkom počte z mesta opäť aj do okolitých obcí okresu a susedných okresov. Práve počty odsťahovaných od spomenutého roku výrazne prevyšujú počty prisťahovaných.

* – Štatistické dáta zverejňované priebežne MsÚ ešte k dátumu zverejnenia príspevku nemusia byť ku 31. decembru uplynulého roka konečné, nakoľko matričný úrad údaje spracúva priebežne podľa reálneho ohlásenia udalostí aj spätne. Po ubehnutí prvého týždňa nového roka však už spravidla nedochádza k výrazným zmenám v štatistike.