Ku 29. júlu 2020 eviduje Matričný úrad mesta 40 332 žien a 35 668 mužov, ktorí sú k tomuto dňu občanmi mesta Banská Bystrica. Banskobystričanov je teda spolu aktuálne presne 76-tisíc. Ide o historicky najnižší počet obyvateľov za ostatné tri desaťročia. Pod úbytok obyvateľstva sa v uplynulých rokoch podpisuje najmä sťahovanie obyvateľov do väčších miest, zahraničia, ale v nemalej miere aj do okolitých obcí. Najvyššie oficiálne údaje o počte obyvateľov mesta sú zo začiatku 90-tych rokov. V roku 1991 výsledky sčítania ľudu, domov a bytov ukázali na 85 030 obyvateľov, v roku 1993 zaznamenal ŠÚ SR ešte viac – 85 811 obyvateľov Banskej Bystrice. Následne už ich počet postupne klesal.