Sčítania ľudu sú od nepamäti ľudstva dôležitou súčasťou fungovania krajiny. Už o pár týždňov si budeme pripomínať narodenie Krista v Betleheme, kam museli jeho rodičia, Mária a Jozef taktiež cestovať v dôsledku nariadenia cisára Augusta kvôli sčítaniu obyvateľov Rímskej ríše.

Sčítania obyvateľov sú na Slovensku pravidelnou záležitosťou, ktorá prebieha v pravidelných, desaťročných intervaloch. Banskobystričania sa zúčastnia najbližšieho sčítania už nasledujúci rok.

Sčítaniu obyvateľov však predchádza sčítavanie domov a bytov. Toto sčítanie prebieha už od 1. júna 2020 a skončí sa až 12. februára 2021. Sčítaním sú poverené obce. Na rozdiel od iných sčítaní, prebieha sčítavanie prvýkrát bez účasti obyvateľov s využitím existujúcich registrov.

Samotné sčítavanie obyvateľov Banskej Bystrice sa uskutoční v termíne od 15. februára 2021, teda tri dni po tom, ako sa ukončí sčítavanie domov a bytov. Končiť bude 31. marca 2021. Sčítania sa musia zúčastniť všetci obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Občanom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý tu má obvyklý pobyt. Za neplnoletých obyvateľov a obyvateľov, ktorí nie sú spôsobilí pre právne úkony, vyplní formulár jeho zákonný zástupca.

Aj toto sčítavanie bude po prvýkrát prebiehať elektronicky. Obyvateľ ho tak môže vykonať sám, ale aj na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou. Na vyplnenie formulára bude mať obyvateľ mesta šesť kalendárnych týždňov. Ako vyplniť formulár? Obyvateľ vzťahuje všetky údaje k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je štvrtková polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára.

Mesto v závislosti k tomuto dátumu vyzýva, všetkých obyvateľov “ktorí sa budú v rozhodujúcom čase zdržiavať v obydliach, ktorým nemôže byť oficiálne pridelené súpisné číslo (neskolaudované rodinné domy, mobilné obydlia, obývané rekreačné objekty a všetky ostatné objek­ty), aby ich nahlásili e­mailom alebo telefonicky v termíne do 18. decembra 2020 (matrika@banskabystrica.sk, marta.cellarova@banska­ bystrica.sk, 048/43 30 720, 048/43 30 725, 048/43 30 726),” ako upozornilo mesto ešte v novembrovom čísle Radničných novín.

Samotný formulár sčítania obyvateľov sa bude nachádzať na oficiálnom štátnom portáli sčítania. Formulár bude taktiež možné vyplniť cez mobilnú aplikáciu.

Viac potrebných informácií, o priebehu a spôsobe sčítavania, nájdete na: www.scitanie.sk.