Za účasti veľkého množstva verejnosti, arcibiskupov, biskupov, cirkevných predstaviteľov, ale aj ústavných činiteľov a osôb verejného života sa v stredu o desiatej hodine v chráme Nanebovzatia Panny Márie konala pohrebná svätá omša za zosnulého biskupa Mons. Rudolfa Baláža. S hlavou banskobystrickej diecézy sa veriaci symbolicky rozlúčili na tom istom mieste, kde 19. marca 1990 prijala biskupskú vysviacku z rúk Jozefa kardinála Tomka.

Už od pol deviatej ráno sa na Námestí SNP začali zhromažďovať ľudia, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s biskupom Balážom na pravdepodobne najväčšiu cirkevnú udalosť roka v Banskej Bystrici. Pohrebný sprievod vykročil spred brány Biskupského úradu na Námestí SNP. Hlavným celebrantom omše bol bratislavský arcibiskup a metropolita, Mons. Stanislav Zvolenský, pri oltári mu asistovali koncelebranti Mons. Mario Giordana, arcibiskup a apoštolský nuncius na Slovensku, pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka a biskupi zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Albánska, spolu s kňazmi Banskobystrickej diecézy.

Arcibiskup Zvolenský sa v kázni vrátil k životu i pôsobeniu biskupa Baláža a ocenil jeho veľký prínos. Za vrchol jeho pôsobenia označil návštevu pápeža Jána Pavla II. v roku 2003, otvorenie diecéznej synody, obnovenie základného a stredného katolíckeho školstva na pôde diecézy, či vysvätenie viac ako 200 nových kňazov za pastierov Cirkvi. Po sv. prijímaní vystúpili s príhovormi viacerí hostia:

Mario Giordana citoval smútočný telegram vatikánskeho štátneho sekretára Bertoneho. Šéf vatikánskej diplomacie vyjadril v mene pápeža Benedikta XVI. úprimnú sústrasť všetkým blízkym a veriacim v Banskobystrickej diecéze a poďakoval biskupovi Balážovi za obetavú službu a synovskú poslušnosť.

František Tondra v mene Konferencie biskupov Slovenska vyzdvihol Balážovu odvahu stavať sa spoločenským problémom. Vrátil sa ku kauze Triptych a vyzdvihol snahy biskupa o znovuobnovenie výučby náboženstva  a jeho zápas o cirkevné školy.

Hlava gréckokatolíckej metropolie na Slovensku, prešovský arcibiskup Ján Babjak označil Banskobystrickú diecézu za osirelú. Jej zosnulú hlavu označil za svoj životný vzor. „V duchu svojho motta žil a svojim životom mocne svedčil celému Slovensku. Bol si krok pred nami všetkými biskupmi pri nápadoch a ich realizovaní.  Neľutoval si financie na šľachetné účely. Bol si mi chápajúcim starším bratom,“ uviedol Babjak. 

Blízky spolupracovník biskupa Baláža a jeho spolužiak Jaroslav Pecha si zaspomínal na časy, keď rodák z Nevoľného zasadol na biskupský stolec. „Mladších kňazov bolo vtedy minimum. Dnes je ich viac ako starších, nastal veľký obrat. Vo svojich kázňach sa často vracal ku komunizmu. Prešiel tou dobou a bolo pre neho veľmi dôležité, aby sa na tieto časy nikdy nezabudlo,“ zaspomínal si Pecha.

Ján Figeľ prehovoril za vládu Slovenskej republiky. „Biskup Baláž hľadal a ponúkal pravdu počas celého života. Išiel nám príkladom, ako chrániť život, ľudskú dôstojnosť a ako dosahovať spravodlivosť, skutočnú a dosiahnuteľnú.  Jeho víziou bola slobodná cirkev v slobodnom štáte a ich vzájomná spolupráca. K tejto vízii sa hlási aj vláda SR a my všetci sme za ňu biskupovi veľmi vďační.“

Jeho slová doplnil primátor Banskej Bystrice Peter Gogola: „Trúchli každý, kto si ctil pravdu a spravodlivosť.“

Po pohrebných obradoch pri truhle zosnulého biskupa sa smútočný sprievod vrátil k Biskupskému úradu. Truhlu biskupa čestne niesli jeho najbližší spolupracovníci počas biskupského pôsobenia – súčasný riaditeľ úradu Mons. Vladimír Farkaš, Balážov tajomník a ceremonár Jozef Štrba, Marián Bublinec, generálny vikár, v súčasnosti dočasne poverený vedením diecézy a jeho spolužiak, dekan Jaroslav Pecha. Telesné pozostatky uložia poobede v rodisku biskupa Baláža, Nevoľnom. Stovky Banskobystričanov sa so svojím biskupom rozlúčili už v utorok večer.

Banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž zomrel náhle minulú stredu na následky masívnej embólie do pľúc. Rodák z Nevoľného bol prvým biskupom, ktorý pochádzal z územia diecézy a na jej čele stál 20 rokov. Do povedomia verejnosti sa dostal svojim odporom voči komunistickému režimu, za ktorý bol tvrdo perzekuovaný. Od roku 1971 do roku 1982 bol z rozhodnutia orgánov totality stiahnutý z biskupského úradu a vykonával prácu vodiča nákladného auta v Hronskej Dúbrave. V roku 1990 bol vysvätený za biskupa, od roku 1996 do roku 2000 predsedal Konferencii biskupov Slovenska. V porevolučnom období sa aktívne staval proti vtedajšiemu „Mečiarizmu“. Vládna garnitúra sa vtedy pokúsila o diskreditáciu Rudolfa Baláža prostredníctvom nasadeného agenta SIS v kauze známej ako Triptych, no neúspešne. Posledným verejným vystúpením biskupa Baláža bolo vysvätenie Farského kostola bl. Jána Pavla II. V Hornej Vsi pri Kremnici. Jeho životné motto znelo: „Veritas liberabit vos“ (Pravda vás vyslobodí).

Celkovo sa odhadom pohrebnej omše v Banskej Bystrici zúčastnilo až okolo 4 tisíc ľudí. Medzi pozvanými boli:

Pavol Hrušovský – podpredseda NRSR
Milan Hort – podpredseda NRSR
Ján Figeľ – podpredseda vlády SR a minister dopravy
Rudolf Chmel – podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Mikuláš Dzurinda – minister zahraničných vecí
Jozef Dravecký – veľvyslanec SR pri Sv. stolici
Milan Čič – vedúci Kancelárie prezidenta SR
Vladimír Maňka – predseda BBSK
Peter Gogola – primátor mesta Banská Bystrica
Tadeusz Zasepa – rektor Katolíckej univerzity v RK

IMG_4816Z domácich cirkevných predstaviteľov:

Stanislav Zvolenský – bratislavský arcibiskup a metropolita
Róbert Bezák – trnavský arcibiskup
Bernard Bober – košický arcibiskup
Tomáš Galis – žilinský diecézny biskup
František Tondra – spišský diecézny biskup
Stanislav Stolárik – košický pomocný biskup
Štefan Sečka – spišský pomocný biskup
Andrej Imrich – spišský pomocný biskup
Ján Babjak – prešovský arcibiskup

Zo zahraničných cirkevných predstaviteľov:

Mario Giordana – apoštolský nuncius
Dominik Duka – pražský arcibiskup
František Václav Lobkowicz – biskup ostravsko-opavský
Jan Vokál – biskup královohradecký
Ján Škodoň – Krakow
Miklós Beer – diecézny biskup Vác
Cristoforo Palmieri – albánsky biskup
Alojz Tkáč – emeritný arcibiskup

Medzi trúchliacimi sa objavili aj známi stredoslovenskí podnikatelia Ján Kováčik, Peter Valach, či ďalšie osobnosti verejného života Banskej Bystrice.