Biskup Banskobystrickej katolíckej diecézy umrel v stredu o 16.00 h na následky krvnej embólie. Hlavou katolíckej cirkvi v banskobystrickej diecéze bol od roku 1990. Baláž sa narodil 20. novembra 1940 v Nevoľnom. 
1958-1963 študoval na RK CMBF v Bratislave. 

Napriek dobrým študijným výsledkom mu ani po opakovaných žiadostiach nebolo umožnené ďalšie štúdium.

Kňazskú vysviacku prijal 23. júna 1963. V rokoch 1963 až 1965 pôsobil ako kaplán v Brezne, potom do roku 1967 v Krupine, ďalší rok bol kaplánom pre Vrútky, Kláštor pod Znievom a Vrícko. Neskôr pôsobil ako aktuár BÚ Banská Bystrica, ale aj ako správca farnosti v Pitelovej. V rokoch najtvrdšieho socializmu pracoval ako traktorista JRD, neskôr ako vodič nákladného automobilu. V rokoch 1982 až 1990 bol správca farnosti Turčiansky Peter.

Bol prvým banskobystrickým biskupom, ktorý sa narodil na území diecézy. Tiež po prvýkrát v histórii biskupstva prijal biskupskú konsekráciu v biskupskom meste Banskej Bystrici, ktorú mu udelil 19.3. 1990 slovenský kardinál Jozef Tomko. Po nástupe do pastierskej apoštolskej služby najskôr obnovil prerušenú činnosť Kňazského diecézneho seminára. Otvoril alebo obnovil činnosť mnohých školských a diecéznych inštitúcií. Od 13.4.1994 do 31.8.2000 bol predsedom Konferencie biskupov Slovenska. Pozval na návštevu diecézy pápeža Jána Pavla II., ktorý v Banskej Bystrici 12. septembra 2003 slávil sv. omšu pri ktorej otvoril diecéznu synodu. Zozbierané uzávery diecéznej synody v roku 2006 publikoval biskup Rudolf Baláž v posynodálnom dokumente Zostaň s nami, Pane.

Mons. Rudolf Baláž je tiež známy svojou prísnosťou a priamosťou. Nikdy sa nebál povedať to, čo si myslí. Viackrát kriticky vystúpil aj voči viacerým politikom, resp. ministrom. Azda najznámejším prípadom je tzv. „kauza Triptych“, ktorá mala viesť k vyprovokovaniu spravodajskej hry a diskreditácii Balážovej osoby, ktorý sa v tom čase verejne zastal prezidenta Michala Kováča. Podľa obžaloby za touto kauzou stála SIS s Ivanom Lexom, ktorého však súdy oslobodili.

Banskobystrického biskupa Mons. Rudolfa Baláža pochovajú 3. augusta 2011.