Približne 1 500 článkov na portáli BBonline.sk v roku 2012 doplnilo aj 7 000 autorských fotografií našich fotografov. Vybrali sme z nich tie najlepšie, ktoré vám spätne priblížia rok 2012 v meste pod Urpínom.

ROK 2012: POZITÍVA | NEGATÍVA | ŠPORT | FOTO