Živelné pohromy a tragédie sa tento rok Banskej Bystrici vyhli. Za najväčšie negatíva možno považovať nerealizovanú rekonštrukciu škôl v meste, zvyšovanie daní schválené zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu či vandalizmus na Námestí SNP.

ROK 2012: POZITÍVA | NEGATÍVA | ŠPORT | FOTO

Nerealizovaná rekonštrukcia štyroch základných škôl

Krajské mesto Žilina dokázalo z fondov Európskej únie zrekonštruovať  štrnástich zo sedemnástich základných škôl. Banská Bystrica ešte za minulého vedenia primátora Ivana Saktora rozbehla projekt modernizácie štyroch škôl, no ešte počas predchádzajúceho volebného obdobia došlo k zastaveniu tendra na výber dodávateľov prác. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) konštatoval neoprávnené vylúčenie jedného z uchádzačov. Po nástupe nového vedenia na čele s Petrom Gogolom bolo deklarované, že rekonštrukcie sa podarí zrealizovať. ÚVO však zasahoval opäť, niekoľkokrát verejné obstarávanie zrušil. Aj keď došlo k predĺženiu termínov na čerpanie financií, ani to nepomohlo. Preto muselo vedenia mesta tento rok priznať, že realizácia rekonštrukcie ZŠ Spojová, ZŠ Trieda SNP, ZŠ Golianova sa nebude realizovať. Vysúťažiť sa podarilo iba dodávateľov na modernizáciu ZŠ Moskovská, ani tam sa však so stavebnými prácami nezačalo. Problémom sú peniaze, kedy zodpovedné ministerstvo stále neuvoľnilo potrebné finančné prostriedky. Možnosť čerpania eurofondov v súvislosti s rekonštrukciou základných škôl v Banskej Bystrici je tak minulosťou a vedenia mesta bude musieť uvažovať o iných alternatívach financovania potrebnej modernizácie.

Zvýšenie daní za komunálny odpad

To čo je pozitívom pre vyrovnané hospodárenie mesta, je negatívom pre občanov Banskej Bystrice. Za komunálny odpad zaplatia o tretinu viac. V závere roka rozhodlo mestské zastupiteľstvo o zvýšení dane z 21,90 na 29,20 eura na osobu. Štvorčlenná rodina tak ročne zaplatí na tejto dani o 22,20 eura viac. Dôvodom zvýšenia bol dlhodobo neriešený mínus odpadového hospodárstva, kedy mesto túto položku dotovalo sumou 500-tisíc eur. Vedenie mesta argumentovalo najnižším poplatkom za komunálny odpad spomedzi krajských miest. Dôvodom zvýšených výdavkov majú byť v minulosti uzavreté zmluvy za skladovanie odpadu, kedy má naše mesto najvyššie výdavky v tejto oblasti. Spoločnosť Marius Pedersen však oponuje argumentom, že skládka v Šalkovej je jedna z najmodernejších v republike. Zvýšené náklady sa prejavujú aj pri separácii odpadu. Lepšia disciplinovanosť pri triedení by mohla prispieť k menším výdavkom v tejto oblasti.

Nedostatočné zverejňovanie zmlúv mestského úradu

Aj keď vedenie mestského úradu na čele s prednostom Miroslavom Rybárom považuje systém zverejňovania zmlúv Banskej Bystrice za dostatočný, v rebríčku Transparenci International Slovensko (TIS) obsadzuje naše mesto dlhodobo najnižšie priečky. Aj napriek spusteniu nového, prehľadnejšieho, systému zverejňovania, v poslednom hodnotení skončila Banská Bystrica na 90. mieste spomedzi sto najväčších samospráv. Mestský úrad zverejňuje zmluvy ako obrázky, nie ako textové dokumenty, čo neumožňuje možnosť zorbrazenia pri zadaní kľúčových slov vo vyhľadávačoch. Práve túto funkcionalitu TIS považuje v hodnotení za najdôležitejšiu, a tak kým ju Banská Bystrica neumožní, v rebríčkoch bude naďalej obsadzovať spodné priečky.

Zničenie sôch českého umelca

Skulptúry českého umelca Michala Trpáka už obdivovali návštevníci mnohých miest. V Banskej Bystrici svoju púť niektoré z nich skončili. Počas letných mesiacov sa stali terčom vandalizmu doteraz nezistených páchateľov. Poškodenie sôch priamo na Námestí SNP zarezonovalo v správach nielen regionálnych médií a Banská Bystrica si urobila nelichotivú reklamu. Nepomohlo ani ospravedlnenie primátora Petra Gogolu, čin vandalizmu sa navyše stal predmetom sporu medzi ním a vtedajším náčelníkom mestskej polície Ľubomírom Piterkom.