Autor:

Pavol Strhák

organizátor protestu Gorila v B. Bystrici, člen Banskobystrickej alternatívy a nezávislý kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici vo volebnom obvode č.4 (Iliaš, Kráľová, Kremnička, Radvaň, Fončorda, Rakytovce)