Autor:

Hana Kasová

Architektka, lokálpatriotka, nezávislá poslankyňa mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici za sídlisko Fončorda. Predsedníčka Komisie pre výstavbu a technickú infraštruktúru, predsedníčka Výboru mestskej časti Fončorda. Ako mestská poslankyňa už osem rokov aktívne načúvam Banskobystričankám a Banskobystričanom. Obraňujem verejný záujem, ducha mesta a podporujem rozvojové projekty.