V prípade čiernej stavby na Hornej ulici č.31 malo mesto dostatok informácií na to, aby búracie práce zastavilo skôr, dokonca im úplne zabránilo. Konať začalo až keď bolo neskoro a z pôvodnej historickej budovy ostalo iba torzo.  Prišli sme kvôli tomu nielen o dve tretiny historického objektu, ale aj o časť archeologickej lokality a historickej pamäte Banskej Bystrice.

Tento týždeň sme spolu s poslaneckým kolegom Davidom Kapustom upozornili na čiernu stavbu, ktorá vyrastá priamo v pamiatkovej rezervácii v centre Banskej Bystrice. Stretla som sa aj s reakciami, že prečo sa ozývame až teraz, keď už je neskoro…

V skutočnosti som na situáciu upozorňovala už v roku 2020, hneď po zistení, že búracie práce nie sú povolené Krajským pamiatkovým úradom. Žiadala som Stavebný úrad mesta a primátora Noska o okamžité zastavenie stavebných prác a záchranu toho, čo z objektu zostalo. 

Áno, z historickej budovy na Hornej ulici 31 zostalo iba torzo. Tomuto sa však dalo predísť, keby mesto konalo skôr. Stavebný úrad dostal podnet už 20. augusta 2020, ale štátny stavebný dohľad sa uskutočnil až 8. decembra 2020 (!) a k zastaveniu prác vyzval vlastníka týždeň na to, 15. decembra. Medzitým však Mestský úrad de facto asistoval stavebníkovi v prácach, keď mu 17.8.2020 a následne 5.11.2020 vydal povolenie na zabratie verejného priestranstva pre kontajnery odvážajúce pozostatky zničenej budovy aj s archeologickými nálezmi, či povolenia na pristavenie nákladných áut a domiešavača.

Rovnakú medializáciu ako teraz si stavba zaslúžila aj na jeseň 2020. Nikto však nečakal, že ak raz Krajský pamiatkový úrad stavbu zastaví, investor bude tento fakt ignorovať. Práce neutíchli ani po 15. decembri 2020, t.j. po výzve Stavebného úradu na zastavenie stavby. V tom čase však už zostala z budovy iba uličná fasáda a krov. Stavebný ruch zastal až ku koncu decembra 2020.

Keď kolegu Davida Kapustu upozornili nedávno obyvatelia Hornej, že na stavenisku je zase čulý ruch, opätovne sme sa obrátili tak na Stavebný úrad ako aj na Krajský pamiatkový úrad.

Mestský úrad koná tentoraz rýchlejšie a avizuje ďalšie kontroly. Kvôli mareniu úradného rozhodnutia sa chce dokonca obrátiť na okresnú prokuratúru. Načase.

Škody sú trvalé, ale spravodlivosť musí byť

Z budovy už zostalo iba torzo a navyše došlo k zničeniu cennej archeologickej lokality. Archeológ Martin Kvietok v rozhovore pre portál Aktuality.sk uviedol, že v blízkosti tejto časti mesta sa v stredoveku nachádzal Kostol sv. Ducha zo 16. storočia (dnes objekt Slovenského misijného hnutia na Skuteckého ulici č. 4) asanovaný koncom 19. storočia. V jeho okolí sa pochovávalo a v blízkosti prechádzalo aj mestské opevnenie. Nikdy sa už nedozvieme, aké informácie o našej histórii nám táto lokalita mohla prezradiť, akékoľvek prípadné archeologické nálezy boli odvezené zo stavebnou suťou.

Tento prípad by mal byť výstrahou najmä pre všetkých kompetentných aké dôsledky má ich pomalé konanie resp. nekonanie, ale tiež výstrahou pre vlastníkov objektov v pamiatkovo chránenom území ak pri stavebných úpravách nerešpektujú zákony a nariadenia. Od Stavebného úradu očakávam uloženie maximálnych možných sankcií a tiež vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti voči vlastníkovi objektov.  Nariadiť odstránenie čiernej stavby a vrátenie objektu do pôvodného stavu. Tento prípad musí byť varovným zdvihnutým prstom, inak môžeme v budúcnosti čakať opakovanie scenára. 

Historické centrum mesta potrebuje svojho správcu

Dlhodobo vnímam, že historickému centru mesta vládne chaos a miestami aj svojvôľa niektorých majiteľov budov. Akákoľvek čierna stavba v centre mesta je nielen výsmechom zákonnosti, ale aj “zdvihnutým prostredníkom” kultúrnemu dedičstvu mesta.  V minulosti sme riešili rôzne nelegálne reklamy či terasy postavené v rozpore s platnými nariadeniami mesta. Pešia zóna je niekedy skôr autostrádou, po ktorej aj mimo vyhradených časov jazdia autá. Mesto si doteraz nevie rady s niektorými nepoctivými podnikateľmi: jeden cez námestie rozváža pizzu a ďalší má letnú, teraz už aj zimnú terasu realizovanú v rozpore so Zásadami stanovenými mestom a schválenými mestským zastupiteľstvom.  

Aj preto by si Námestie SNP a jeho okolie zaslúžilo človeka, ktorý sa bude oň starať. Jasného a rešpektovaného správcu. Ten by na dennej báze dohliadal na dodržiavanie pravidiel, spolu s mestskou políciou riešil priestupky a s vedením mesta by odstraňoval nedostatky. 

Ak by sme sa obyvateľov Banskej Bystrice pýtali, na čo sú v meste najviac hrdí, tak historické centrum by sa v odpovediach objavilo zrejme najčastejšie. Je povinnosťou mesta toto unikátne kultúrno-historické dedičstvo aktívne chrániť a zveľaďovať ho. Viac ako doteraz!

Autor blogu:

Hana Kasová

Architektka, lokálpatriotka, nezávislá poslankyňa mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici za sídlisko Fončorda. Predsedníčka Komisie pre výstavbu a technickú infraštruktúru, predsedníčka Výboru mestskej časti Fončorda. Ako mestská poslankyňa už osem rokov aktívne načúvam Banskobystričankám a Banskobystričanom. Obraňujem verejný záujem, ducha mesta a podporujem rozvojové projekty.