Vláda ohlásila rekonštrukciu štátnych Kúpeľov Sliač. Teší ma najmä spôsob výberu projektanta, ktorý by mal zaručiť kvalitný výsledný návrh rekonštrukcie. Po obnove liečebného areálu by malo vzniknúť  200 až 300 pracovných miest. To je dobrá správa pre rozvoj nášho regiónu a jeho udržateľnosť. 

Kúpele Sliač sa po rozpade Uhorska podarilo uchovať vo vlastníctve prvej Československej republiky vďaka národne cítiacim bankárom, medzi ktorými bol aj Viliam Paulíny, môj pradedo.

Liečivá sila termálnych prameňov s vysokým obsahom oxidu uhličitého na Sliači bola známa niekoľko storočí. V roku 1657 tu boli postavené prvé sanatóriá. Za liečivé boli vyhlásené už v 18. storočí.

Obľúbené boli najmä v 19. a začiatkom 20. storočia, kedy zaznamenali aj najväčší stavebný rozvoj. Je dobre, že zostali majetkom nás všetkých, ich technický stav v dnešnej dobe však nie dobre reprezentuje ich význam pre Slovensko a vzťah Slovákov k svojmu dedičstvu. Prírodnému aj kultúrnemu.

Tie najstaršie zachované objekty sú od roku 1963 vyhlásené za národné kultúrne pamiatky: klasicistická kaplnka sv. Hildegardy z 1. polovice 18. storočia, klasicistický liečebný dom Detva z roku 1820 a funkcionalistický objekt partizánskej nemocnice z rokov 1930-1931, vrátane kúpeľného parku, ktorého vznik sa datuje do obdobia rokov 1812-1830. V roku 1998 sa k nim pridal aj liečebný dom Palace z rokov 1927-1941.

O to viac je smutný ich dnešný stav zapríčinený z veľkej miery vlastníckymi spormi a s tým spojenými komplikáciami pri ich rekonštrukcii či budovaní potrebnej infraštruktúry. Finančná injekcia prichádza v poslednej chvíli. Zámer obnovy areálu oznámil minister hospodárstva Richard Sulík hneď po nástupe novej vlády.

Pre kvalitnú projektovú dokumentáciu bolo potrebné pripraviť Krajským pamiatkovým úradom požadované odborné pamiatkové výskumy. Tie majú byť základným podkladom pre spracovanie zámeru a projektovej dokumentácie a majú definovať podstatné kroky pri plánovaní obnovy areálu, jeho objektov a zachovanie ich pamiatkových hodnôt.

Teší ma spôsob výberu projektanta obnovy na základe architektonicko-urbanistickej súťaže návrhov. Tú vyhlásili začiatkom roka Kúpele Sliač a.s. v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou MH Manažment a.s.. Návrhy sa predkladajú v dvoch kolách a termíny na predkladanie návrhov v prvom kole sú skutočne šibeničné, necelé tri mesiace od vyhlásenia súťaže.

Kvalitu garantuje Slovenská komora architektov, ktorá súťažné podmienky overila.  Zárukou výberu vysoko kvalifikovaného víťaza je naozaj kvalitná porota. Celková výška nákladov a predpokladaná hodnota zákazky (spracovanie projektovej dokumentácie) by mala dosiahnuť 830-tisíc eur. Samotná rekonštrukciu sa plánuje v desiatkach miliónov eur.

Po obnove liečebného areálu by sa mala zvýšiť lôžková kapacita kúpeľov z terajších 350 na 1 100 až 1200 lôžok, čo so sebou prináša potrebu 200 až 300 pracovných miest. To je dobrá správa pre rozvoj nášho regiónu a jeho udržateľnosť.

Autor blogu:

Hana Kasová

Architektka, lokálpatriotka, nezávislá poslankyňa mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici za sídlisko Fončorda. Predsedníčka Komisie pre výstavbu a technickú infraštruktúru, predsedníčka Výboru mestskej časti Fončorda. Ako mestská poslankyňa už osem rokov aktívne načúvam Banskobystričankám a Banskobystričanom. Obraňujem verejný záujem, ducha mesta a podporujem rozvojové projekty.