Autor:

Iniciatíva za Mestský park

Autori sú aktívni občania a občianky, ktorým záleží na kvalitnej revitalizácii Mestského parku s rešpektovaním historických, kultúrnych a ekologických hodnôt tejto národnej kultúrnej pamiatky. Róbert Ragan, Beata Hirt, Lucia Rossová, Tomáš Sobota, Martina Strmeňová, Dagmar Kapuscinská.