Nie vojna o altánok, ako znel pôvodný nadpis článku v MY Bystrica, ale neochota mesta zapojiť do prípravy projektu občanov a lokálnych odborníkov a zároveň porušenia zákona
v procese povoľovania projektu, sú príčinou toho, že mesto nemohlo žiadať o dotáciu
z eurofondov.

Stručne zhrnieme podstatné fakty.

Všetkým zapojeným aktívnym občanom a odborníkom/čkam šlo v prvom rade o ochranu národnej kultúrnej pamiatky, ktorou Mestský park v Banskej Bystrici je, o ochranu prírody v parku a o zachovanie genius loci tohto historického miesta. Neprišli sme
o milióny, ako tvrdí viceprimátor Gajdošík, prípadne redaktor Tomáš Krista v článku, ale predišli škodám zle nastaveného projektu.

Najzávažnejším faktom je, že v procese revitalizácie parku do roku 2021 neboli zohľadnené názory odborníkov aj verejnosti a bol porušený zákonný postup. Projekt bol obstaraný bez zapojenia obyvateľov mesta a bez verejnej architektonickej súťaže, ktorú si národná kultúrna pamiatka zaslúži. Občania nedostali žiadnu príležitosť vyjadriť sa k revitalizácii parku, pretože v čase, keď sa konala prvá verejná prezentácia navrhovanej podoby parku 11.6.2018, bola už podaná žiadosť o stavebné povolenie. Stavebné povolenie bolo vydané 4.7.2018, takže aj primátorovo stretnutie so skupinou aktivistov a obyvateľov z okolia parku
v auguste 2018 bolo len divadlo a hra na demokraciu. Na otázku, či už je na projekt vydané stavebné povolenie, odpovedal, že nie. Nevieme, či to bola jeho neznalosť situácie alebo účelové klamstvo, ale oboje je zlé.

V prvom stavebnom konaní Okresná prokuratúra zistila porušenie zákona v 16 bodoch.
Z dôvodu týchto nezákonností muselo stavebné konanie začať odznova.
Takže nie občania, ktorým sa nepáčil altánok, ale porušenie zákona zdržalo proces povoľovania projektu rekonštrukcie parku. Zle a netransparetne pripravený projekt poznačený nezákonnosťou v procese povoľovania sme však museli zaplatiť my, občania. Dodnes nevieme, či bola vyvodená voči niekomu osobná zodpovednosť.

Viceprimátor Gajdošík v článku ďalej tvrdí, že v projekte obnovy počítali najmä so zdravotným ošetrením zelene. Realita je však taká, že z celého 2 miliónového projektu parku bolo na obnovu a ošetrenie zelene vyčlenených iba okolo 120-tisíc Eur, čo je aj podľa odborníkov nedostatočné. Navyše, dendrologický prieskum, ktorý mal byť podkladom pre projekt, bol urobený až dodatočne, opečiatkovaný autorizovanou krajinnou architektkou antidatovane.

Je hrubým zavádzaním viceprimátora Gajdošíka tvrdiť, že niektorým Banskobystričanom sa pôvodne predložený projekt iba “nepáčil”. Výhrady odborníkov, odborníčok a občanov, podpísaných v petícii, sú a boli oveľa hlbšie a najmä odborné. Proces revitalizácie parku sa naťahoval vďaka tomu, že samospráva ani za tri roky nedokázala tento proces urobiť otvorene, transparentne, poriadne a v zmysle zákona. Zákonné, transparentné, efektívne a hospodárne procesy sú zárukou, že ich nik nebude spochybňovať.

Primátor Nosko v minulom  roku oznámil, že mesto sťahuje svoj pôvodný projekt a nový projekt pripraví spolu s občanmi, s laickou a odbornou verejnosťou. Aktivistky a aktivisti sa napriek predchádzajúcim nezhodám s mestom a osočovaniu do procesu zapojili. Zúčastnili sa niekoľkých pracovných stretnutí, venovali svoj čas a odbornosť, lebo verili, že aj napriek názorovým nezhodám v minulosti, môžeme v spolupráci dospieť k najlepšiemu riešeniu pre budúcnosť parku.

Vyjadrenia viceprimátora Gajdošíka v predmetnom článku ukazujú na úplne nepochopenie (neochotu) toho, čo znamená participácia a dobré spravovanie vecí verejných. Ide vedeniu mesta o skutočnú participáciu alebo je to pre nich len povinná jazda
a predvolebné divadlo? Aká je v tomto predstavení úloha ľudí, ktorí venovali svoj čas stretnutiam a diskusiám, ak paralelne mesto obstaráva ďalšie podklady bez komunikácie
s verejnosťou?

Áno, park sme už mohli mať dávno zrevitalizovaný, keby si vedenie mesta plnilo svoje zákonné povinnosti, robilo veci odborne a rozumelo tomu, že park nie je súkromný biznis, ale verejný priestor pre občanov tohto mesta, kde tak občania ako aj  lokálni odborníci majú čo povedať. Mesto Banská Bystrica si už zaslúži odborné a kvalitné riešenia
a demokratické prístupy hodné 21. storočia. 

Tento článok je vyhlásením na zverejnený pôvodný článok na portáli MY Bystrica. Vyhlásenie bolo zaslané šéfredaktorke denníka SME aj vedúcej regionálnej kancelárie MY.

 

Autor blogu:

Iniciatíva za Mestský park

Autori sú aktívni občania a občianky, ktorým záleží na kvalitnej revitalizácii Mestského parku s rešpektovaním historických, kultúrnych a ekologických hodnôt tejto národnej kultúrnej pamiatky. Róbert Ragan, Beata Hirt, Lucia Rossová, Tomáš Sobota, Martina Strmeňová, Dagmar Kapuscinská.