Mestský park v našom meste je nesmierne náročná téma, nálady okolo parku nie sú vôbec pokojné a ani jednoznačné. To, že nemáme všetci jednotný názor na nový vizuál, je samozrejme v poriadku. Tak to v demokratickej spoločnosti má byť. Ale komunikácia rôznych názorov by mala stále byť slušná a na úrovni, nie podpásová a klamlivá. Obzvlášť v médiách, ktoré sprostredkúvajú informácie občanom a občiankam, obzvlášť od volených zástupcov mesta.

Preto by sme radi uviedli na pravú mieru vyjadrenia, ktoré sa opätovne objavujú v bystrických médiách, ktoré nectia novinárske pravidlo dať priestor obom stranám.

V prvom rade, všetci Bystričania a Bystričanky čakajú na opravu mestského parku, a nie len na to. Na zodpovedný prístup k verejným priestranstvám, na dôstojné prostredie, kde spolu žijeme. Potreby obyvateľov sa v čase menia, mení sa ekologická situácia, ktorá ovplyvňuje aj Banskú Bystricu. Darmo sa klamlivo hrdíme, že sme najzelenšie krajské mesto vďaka mestským lesom, keď realita je taká, že sme najprašnejšie mesto, vďaka tomu, že zeleň v obývanej časti musela ustúpiť ekologicky necitlivej výstavbe a betónu. Mestské parky sú zelené pľúca mesta, mestské lesy žiaľ nezachytia to, čo sa melie vo vzduchu medzi panelákmi a výškovými budovami, kde chýbajú stromy a kry.

Neklamte, že niekomu vadí obnova historického parku. Mestský park je národná kultúrna pamiatka, tak sa k nej tak správajme, a to aj pri jeho obnove. Park si zaslúži byť obnovený podľa najlepšieho súťažného návrhu v architektonickej súťaži, ktorá bude reflektovať vyjadrené potreby občanov a občianok. Mobiliár a osvetlenie musia korešpondovať. Všetci – úplne všetci – chceme, aby park bol ošetrený a pekný.

Neklamte, že prioritou pri revitalizácii parku je zachovanie zelene, keď z miliónového projektu je na zeleň vyčlenených iba  okolo 120 tisíc Eur. Stromy v parku vyzerajú tak aj preto, že správca zelene nevykonáva údržbu a ochranu dostatočne, naozaj si myslíme, že keď to nestačilo doteraz, tak po revitalizácii to bude stačiť?

Nezavádzajte o výruboch, bolo by fér voči obyvateľom mesta povedať, ako na tom reálne stromy v parku sú a čo sa s nimi bude diať. Otvorenému a férovému vysvetleniu na základe odborných posudkov a doporučení by nemal nik namietať. Na Bystricovinách sa v roku 2019 objavil článok k parku, kde p. viceprimátor Gajdošík sľuboval, že žiadne aleje sa rúbať nebudú. Tujové aleje by asi dnes nesúhlasili. A môžeme akceptovať, že tuje nie sú pôvodným druhom v takomto type parku, ale slová “nebudú sa rúbať” žiaľ pravdivé neboli. Takisto by sme mali dostať včasnú a otvorenú informáciu o plánovanom kruhovom objazde v časti strážneho domčeka a tom, ktoré stromy padnú pre tento – zdôrazňujem – potrebný kruháč.

Povedzte pravdu aj o ekologickej hodnote parku a o tom, ako svetelné nastavenie ovplyvní biotopy, najmä vzácny biotop chrobáka kováčika, ktorý v ňom žije.

Neklamte, že pri pochybeniach v procese revitalizácie mestského parku, ktoré vyústili do pozastavenia tohto procesu, ide o aktivitu niektorých regionálnych politikov alebo neúspešných kandidátov. Zaangažovaní boli odborníci a odborníčky z oblasti ekológie, architektúry, urbanizmu, ľudia bývajúci v okolí parku alebo tí, čo v parku trávia voľný čas a majú ho radi.

Neklamte o tom, že proces bol zastavený na základe iniciatívy jednej občianky. Obyvatelia, ktorým na parku záležalo, poukázali na porušenia zákona, ktorý prokuratúra vyhodnotila ako pravdivé. Nie jedna občianka zastavila proces, ale prokuratúra, ktorá potvrdila, že zákon sa porušil, nedodržal. Naozaj máme prehliadať korupciu a ohýbanie pravidiel len preto, aby sme stihli čerpať peniaze? Naozaj za to národná kultúrna pamiatka mestského parku nestojí?

Neklamte o tom, že mesto prišlo o zdroje kvôli nespokojným občanom. Mesto prišlo o zdroje kvôli vlastným chybám a zlým rozhodnutiam. Prieskum trhu nemôže pri obnove národnej kultúrnej pamiatky nikto považovať za dostatočnú súťaž, aby sme mali kvalitne obnovený park a hospodárne vynaložené verejné zdroje.  Dendrologický prieskum, ktorý mal byť podkladom pre projekt, bol urobený až dodatočne 

Nezavádzajte o tom, že boj za zachovanie hodnôt mestského parku je predvolebný boj. Pochopte, že niektorí vidia aj tri kroky dopredu a upozorňujú na možné problémy alebo na súčasné pochybenia či zlé rozhodnutia. Boli to občania, ktorí zastavili výstavbu spaľovne pri Rooseveltovej nemocnici, napriek tomu, že mala pečiatku od všetkých zodpovedných úradov, a nebol to predvolebný boj. Dnes tu vďaka nim nemáme ešte viac znečistené ovzdušie. Boli to občania, ktorí zastavili výstavbu 22 poschodovej budovy na Úsvite, keď zistili, že nedodržiava svetelné normy pre okolité bytové domy. Boli to občania, ktorí zastavili výstavbu pod Pamätníkom SNP, vďaka ktorým nám zostal zelený park. Rovnako je to pri mestskom parku, národná kultúrna pamiatka si zaslúži odbornú a citlivú revitalizáciu, ktorú nám ďalšie generácie nebudú oplieskavať o hlavu.

Plačeme nad starými fotografiami nášho mesta, ale keď je potrebné tú históriu zachovať (pri mieste, ktoré už má status pamiatky), zrazu je dôležitejšie rýchlo prefinancovať, stačí nám jeden návrh, netreba počúvať občanov ani odborníkov. Nepochopiteľné.

Nezavádzajte občanov, že tento projekt je opäť v časovom strese na získanie zdrojov. Mali ste čas minimálne od začiatku roka 2019, aby ste spravili architektonickú súťaž. Máte skvelý príklad v pamätníku v Majeri, ktorý zbiera ocenenia aj na medzinárodnej scéne. Aj za tú súťaž bojovali aktívni občania, občianky a odborníci, odborníčky.

Tak neklamte, že občania, ktorí stoja za parkom, vznášajú nedôvodné námietky a naťahujú proces. Námietky majú svoj pádny dôvod a proces sa naťahuje vďaka tomu, že samospráva ani za tri roky nedokázala proces obnovy parku urobiť otvorene, transparentne a poriadne. Zákonné, transparentné, efektívne a hospodárne procesy sú zárukou, že ich nik nebude spochybňovať. Predsa chceme, aby bola revitalizácia urobená kvalitne.

Kontrola verejných činiteľov a oprávnená kritika, ak sa pravidlá a procesy ohýbajú, je nástroj demokracie a právo nás všetkých. Volených zástupcov a pracovníkov a pracovníčky mestského úradu si platíme zo svojich daní. Politickú zodpovednosť však za porušenie zákona, ohýbanie procesov a netransparentné konanie nik nevyvodil.

Všetci chceme krásny park, náš park si to zaslúži. Niektorí ale vidia aj potrebné zachovanie historických a ekologických hodnôt pre budúce generácie a dodržiavanie zákona. Pohľad na altánok v parku, tak, ako ho poznáme, už čoskoro nebudeme mať.

Autor blogu:

Iniciatíva za Mestský park

Autori sú aktívni občania a občianky, ktorým záleží na kvalitnej revitalizácii Mestského parku s rešpektovaním historických, kultúrnych a ekologických hodnôt tejto národnej kultúrnej pamiatky. Róbert Ragan, Beata Hirt, Lucia Rossová, Tomáš Sobota, Martina Strmeňová, Dagmar Kapuscinská.