Na Námestí SNP, Dolnej ulici a Námestí Štefana Moyzesa čoraz častejšie zakopávame v dierach na ceste. Zelená asfaltová plocha sa mala rekonštruovať už vlani, stane sa tak ale až túto jeseň.

Aj komunikácia v centre, ktorá v prevažnej miere slúži len chodcom a obslužným činnostiam na Námestí SNP, bola súčasťou vlaňajšej komplexnej obnovy miestnych komunikácií v rámci mestského PPP projektu realizovaného spoločnosťou EUROVIA SK. Tá skončila v závere minulého roka s tým, že niektoré úseky boli z vlaňajších opráv vyňaté pre majetkovo-právne vysporiadanie. Zelený asfalt na Dolnej ulici a Námestí SNP sa nekládol nanovo z dôvodu, že mesto nechcelo prerušiť sezónu letných terás a stánkov. S renováciou úseku cesty v srdci mesta sa tak počítalo hneď na jar. Ako portál BBonline.sk informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Monika Pastuchová, vtedy ešte ale neboli celkom vysporiadané ďalšie odložené úseky v meste, a tak sa s renováciou čakalo. V súčasnosti už opäť mesto nechce narušiť priebeh letnej turistickej sezóny na Námestí SNP, aj keď podľa Pastuchovej je už všetko na dokončenie posledných úsekov z pôvodného projektu pripravené. Čaká sa teda už len na ukončenie turistickej sezóny a s renováciou by sa malo začať na jeseň.

Zelenú asfaltovú plochu v centre mesta musia aj pri nízkej intenzite dopravy renovovať pomerne často, čo je spôsobené inými technickými vlastnosťami takto upraveného asfaltu oproti bežnému.