Kompletnou obnovou chodníka na ulici Janka Kráľa sa začal a výstavbou chodníka do Podlavíc sa končí projekt Výstavby a obnovy miestnych komunikácií (MK) vo vlastníctve mesta Banská Bystrica. V rámci prác, ktoré odštartovali v marci tohto roka a finišujú v tých dňoch, bolo obnovených 59 úsekov ciest, chodníkov a vnútroblokových komunikácií na území celého mesta.

Nový chodník do Podlavíc slávnostne odovzdali do užívania vo štvrtok 8. decembra za účasti primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu, viceprimátorky – poslankyne za volebný obvod č. 2. Kataríny Čižmárovej a riaditeľa závodu Stred spoločnosti Eurovia SK Tibora Fuchsa.

„Chcem sa všetkým Banskobystričanom i návštevníkom poďakovať za to, že počas stavebných prác tolerovali dočasné uzávierky a zhoršenú dopravnú situáciu v meste. Obnova ciest a chodníkov však priniesla zvýšený komfort, ktorý určite ocenia aj vodiči,“ konštatoval primátor Peter Gogola.

Zhotoviteľ prác, spoločnosť Eurovia SK, a.s. – závod STRED, okrem rekonštrukcie MK a chodníkov a vybudovania 870 metrov dlhého chodníka do Podlavíc, zrealizoval aj schodisko medzi ulicou Jazmínová a Šalgotarjánska. Celkové náklady projektu dosiahli výšku 6,15 mil. eur. Harmonogram prác musel zhotoviteľ prispôsobovať poveternostným podmienkam. Počas projektu bolo položených 10 tisíc metrov cestných obrubníkov, 5 tisíc metrov záhonových obrubníkov, 6 500 štvorcových metrov zámkovej dlažby. Projekt priniesol obnovu 60 tisíc štvorcových metrov plochy vozoviek a 20 tisíc štvorcových metrov plochy chodníkov. Mesto Banská Bystrica bude projekt obnovy a výstavby miestnych komunikácií splácať ročnou splátkou 600 tisíc eur.

Z pôvodne plánovaných akcií zatiaľ pre zlé poveternostné podmienky a koordináciu s užívaním pešej zóny nebola realizovaná obnova zeleného asfaltového koberca na Dolnej ulici, Námestí SNP a Námestí Štefana Moysesa. Cesta popri Pamätníku SNP ale aj prepojenie Graniaru s cestou k Rooseveltovej nemocnici neboli realizované pre neukončené majetkovo-právne vysporiadanie a boli riešené výňatkom zo zmluvy, rovnako ako aj ďalší úsek cesty na Graniari od Školskej ulice. O ich realizácii sa rozhodne v budúcom roku.