Občianske združenie PONS sa aj tento rok rozhodlo spríjemniť obdobie najdlhších prázdnin v roku deťom so zdravotným postihnutím, a to zorganizovaním ďalšieho ročníka Denných letných integračných táborov.

Ako uviedla oficiálna stránka Lesov SR š. p.,  Občianske združenie PONS (Pomoc osobám neschopným samostatnosti) aj tento rok organizuje v Banskej Bystrici denné letné integračné tábory pre zdravotne postihnuté deti. Každoročným zmyslom týchto táborov je dať hendikepovaným deťom príležitosť zmysluplne a zároveň zábavne stráviť čas letných prázdnin. Dnes sa deti vybrali na vychádzku do parku pod Múzeom SNP, kde pre nich pripravili zážitkové hry lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra vo Zvolene a zo štátneho podniku LESY SR.

foto: lesy.sk

Skupinu dvanástich detí pod vedením špeciálneho pedagóga a s doprovodom osobných asistentov – dobrovoľníkov čakali najrôznejšie hry, pri ktorých zapájali svoje zmysly do poznávania prírodnín.

„My ako lesní pedagógovia pripravujeme pre deti rôznych vekových kategórií vychádzky do lesa s programom zážitkových hier. Našim cieľom je budovať u mladej generácie vzťah k lesu. V prípade hendikepovaných detí sme limitovaní ich postihnutím, je ťažké zobrať do lesa deti na vozíčkoch, alebo organizovať hry nevidiacim deťom. Vybrali sme si park ako náhradnú alternatívu. Bolo to náročné, ale podarilo sa nám to,“ povedala po vychádzke Andrea Melcerová z Národného lesníckeho centra.

Dnešný deň v peknom prostredí parku, plný tých najzaujímavejších aktivít, si pochvaľovali aj deti: „Páčila sa mi chuťová poznávačka a sluchové pexeso,“ povedal nevidiaci Jaro (16 r.).

„Deti veľmi potešili zážitkové hry, bolo to pre ne nové a zaujímavé. Oceňujeme prístup lesných pedagógov, ich citlivý a priateľský prístup,“ komentovala podujatie Mgr. Denisa Pašková, vedúca denného letného integračného tábora.

Obetavá činnosť ľudí z PONS sa týmto dňom neskončila. V rozdávaní radosti deťom, ktoré si to zaslúžia a potrebujú to, budú pokračovať aj nasledujúce dni, aby ani ich prázdninové dni neboli dňami prázdnymi.

V rubrike Perom Bystričana nájdete príspevok na túto tému! Čítajte viac…