Okrem územného plánu Banskej Bystrice budú poslanci mestského zastupiteľstva rozhodovať o usporiadaní volebných obvodov. 

mestske zastupitelstvoNa predposlednom zasadnutí MsZ v tomto volebnom období čaká na poslancov schválenie dlho pripravovaného Územného plánu mesta Banská Bystrica. Ten zahŕňa aj spornú výstavbu na Urpíne, či malú vodnú elektráreň na rieke Hron v Iliaši. Stanovisko mestského úradu je, že v tejto fáze nie je možné územný plán pripomienkovať a meniť. Poslanci ho môžu ako celok schváliť alebo odmietnuť. Na jeho prijatie treba trojpätinovú väčšinu hlasov zastupiteľov.

Na programe bude aj schvaľovanie volebných obvodov. Podľa mestského úradu tie doterajšie neboli v súlade so zákonom. V materiáloch k rokovaniu MsZ sa objavil návrh rozloženia na päť volebných obvodov, konečný schválený návrh však bude zrejme iný. Kvôli zachovaniu ústavného princípu rovného volebného práva zrejme dôjde k zrušeniu volebného obvodu Kremnička, Iliaš a jeho spojeniu s Radvaňou.

Okrem spomínaných bodov poslanci rozhodnú o odpredaji a prenájme mestského majetku v sume 217-tisíc eur. Schvaľovať sa bude aj zmena VZN o poskytovaní dotácií, zmena rozpočtu a na vedomie zoberú poslanci výročnú správu za rok 2013.

Rokovanie mestského zastupiteľstva začína o 9:00 vo Veľkej sieni Mestského úradu. Redakcia BBonline.sk prinesie textový prenos z rokovania, obrazom a zvukom bude prítomná TV ESO.