Volebné obvody sa budú meniť výraznejšie. Poslanci mestského zastupiteľstva pristupujú k tomuto kroku v najneskoršom možnom termíne.

mestske zastupitelstvoPodľa názoru Mestského úradu v Banskej Bystrici sú súčasné volebné obvody nezákonné, a preto je nutné tento stav napraviť. Návrh úradníkov však zrejme neprejde a poslanci väčšinového klubu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS predložili nový variant usporiadania volebných obvodov.

Podľa ich návrhu by si mali obyvatelia Radvane a Fončordy voliť spolu jedenásť zastupiteľov. Zmena nastane aj pre občanov z Graniara, ktorý bol opätovne priradený ku centru (volebný obvod Stred). Tam sa ocitne aj Šalková s Uhliskom.

K zmene prichádza v najneskoršom možnom termíne, keďže voľby sa konajú už 15. novembra a mestské zastupiteľstvo sa do volieb zíde iba dvakrát.

O konečnej podobe volebných obvodov rozhodnú poslanci 9. septembra na rokovaní mestského zastupiteľstva.

Rozdelenie volebných obvodov podľa mandátov

č.1 – Stred (Centrum mesta, Majer, Senica, Šalková ) 7 poslancov
č.2 – Sever (Jakub, Kostiviarska , Podlavice, Skubín, Uľanka,) 2 poslanci
č.3 – Rudlová, Sásová 9 poslancov
č.4 – JUH (Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce) 2 poslanci
č.5 – Radvaň 11 poslancov