Po vyše mesačnej prestávke zasadnú v utorok poslanci banskobystrického Mestského zastupiteľstva k svojmu 8. zasadnutiu.

Hneď prvý bod plánovaného zasadnutia môže natrvalo zlepšiť život v obývaných zónach. Ak prejde pripravované všeobecne záväzné nariadenie, tak prevádzky na sídliskách v blízkosti obytných priestorov budú môcť byť otvorené iba do 22.00 h, vzhľadom k hluku, na ktorý sa obyvatelia sťažovali. Verejného poriadku sa bude týkať aj ďalší z prerokúvaných bodov. Po tom, čo na uplynulom zasadnutí poslanci schválili, že banskobystrická mestská polícia bude pôsobiť v Selciach i na Hrochoti, má sa teraz jej pôsobnosť rozšíriť aj do Kynceľovej. Pre mesto táto činnosť znamená príjmy, ale v rozprave k rozširovaniu pôsobnosti MsP naposledy viacerí poslanci vyjadrili obavu, že toto oslabí činnosť mestských policajtov priamo v Banskej Bystrici.

Poslanci by mali definitívne odklepnúť odmeňovanie členov komisií MsZ z radov neposlancov sumou 35 eur za účasť na zasadnutí, taktiež budú odmeňovaní sekretári komisií (zamestnanci MsÚ), ktorí doteraz neboli za prácu odmenení. Väčšia diskusia sa očakáva k budúcnosti PKO, pri ktorom sa druhé výberové konanie na riaditeľa dočkalo víťazky, ale jej menovanie do funkcie musí odobriť zastupiteľstvo. To sa bude zaoberať aj udelením čestného občianstva pre hudobného skladateľa Zdenka Mikulu.

Mestskí poslanci by mali schváliť aj zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a mali by schváliť aj tretiu zmenu tohtoročného rozpočtu. Tá nepredpokladá s navýšením rozpočtu mesta, ale len presunom financií z viacerých kapitol, napríklad na vykrytie straty pre SAD Zvolen vo výške 70 810 eur a pre mládežnícke tímy HC ’05 mesto vyčlení  30 000 eur.

Poslanci a primátor mesta musia každoročne predkladať Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a taktiež potvrdenie o dani z príjmu alebo ročné zúčtovanie dane od zamestnávateľa. Tieto povinnosti si však niektorí poslanci bývalého zastupiteľstva dodnes nesplnili, a tak im to nové uloží pokuty od 50 do 100 eur. Konkrétne Zdenkovi Haringovi, Jozefovi Budajovi, Michalovi Bucekovi,  Róbertovi Kazíkovi, Jánovi Šulajovi a Ihsanovi Al Khouri.

Čo však poslanci na utorňajšom rokovaní nepreberú je Mestský úrad a jeho fungovanie. Poslanec Ján Chladný sa na uplynulom zastupiteľstve v rámci interpelácií vyjadril, že počet pracovníkov úradu sa podľa neho zvyšuje a žiadal tak o predloženie zoznamu pracovníkov z januára 2011 a pre porovnanie septembra 2011. Odpovede sa nedočkal, pretože ako mu v rámci interpelácií odpovedala vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov Eva Šabová, súčasný stav zamestnancov úrad nebude uvádzať, nakoľko ešte nie je ukončený proces personálnych zmien. O celkových zmenách chce informovať až v januári.

Ako bude 8. zasadnutie MsZ prebiehať vám BBonline.sk priblíži opäť v priamom textovom prenose.