O personálnom obsadení horúceho kresla rozhodlo výberové konanie. Dlhoročnú kultúrnu manažérku musí do funkcie ešte potvrdiť utorňajšie mestské zastupiteľstvo.

Keďže prvé výberové konanie na post riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie z prvej polovice roka nebolo úspešné, v septembri mesto vyhlásilo druhé. Do toho sa už prihlásilo desať uchádzačov, z ktorých sa sedem koncom minulého mesiaca zúčastnilo ústnych pohovorov. V rámci výberového konania zvíťazila Janka Suraová, ktorá napríklad pripravovala tohtoročný projekt Radvanského jarmoku a Dní mesta. V minulosti pracovala v Slovkoncerte, v Dome kultúry či Divadle z Pasáže. Od 90-tych rokov vedie umelecko-produkčnú agentúru MANA, popri tom viedla aj Europa Culture Center a pôsobila aj ako vedúca programového úseku BKIS Bratislava.

Tip: J. Suraová: Národ Bez kultúry nie je národom

Dôvodom vyhlásenia výberového konania bolo odvolanie bývalého riaditeľa Petra Danáša na začiatku roka. Až neskorším zistením hlavného kontrolóra Banskej Bystrice sa zistilo, že PKO nedodržiavalo zákon o účtovníctve, nevykonávala sa priebežná finančná kontrola, prenájmy priestorov sa robili bez uzavretia zmlúv, nevymáhali sa pohľadávky po lehote splatnosti, problémy boli aj s vyplácaním honorárov umelcom. PKO malo navyše vykonávať podnikateľskú činnosť bez živnostenského oprávnenia. Hlavný kontrolór potvrdil aj problém neoprávnených zásahov v budove Europa Culture Center bez súhlasu majiteľa budovy, kvôli ktorým bola PKO ešte vlani zrušená nájomná zmluva v budove Domu kultúry. Po Danášovom odvolaní bola vedením poverená dlhoročná pracovníčka tejto organizácie Lýdia Baranová.

Park kultúry a oddychu funguje v Banskej Bystrici od roku 1961. V tomto roku doň prišlo priamou dotáciou z rozpočtu Banskej Bystrice vyše 270 tisíc eur, pričom napríklad na organizáciu Dní mesta získava táto organizácia od mesta ďalšie prostriedky. PKO dnes sídli v Barbakane na Námestí Štefana Moysesa.

Aktualizácia 8.11.2011: Mestské zastupiteľstvo stiahlo bod o schválení a vymenovaní novej riaditeľky PKO z rokovania novembrového zasadnutia.