Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) zasadnú po prázdninách opäť do lavíc Veľkej siene Mestského úradu. Utorňajšie rokovanie má na programe dovedna 37 bodov.

Ilustračné foto: Branislav Račko

Zastupitelia sa budú okrem iného zaoberať aj zmenou rozpočtu na rok 2011. V hospodárení mesta by nemalo dôjsť k výrazným zmenám, akurát dochádza k presunu financií  medzi jednotlivými kapitolami. Z návrhu napríklad vyplýva, že vzhľadom k oneskoreniu prípravy rekonštrukcie Rudlovského potoka nie je reálne realizovať akciu tento rok, preto sa vyčlenené prostriedky presunú na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Poslanci uzavrú  problém verejného poriadku. V navrhovanom VZN je jasne popísané, aké má občan mesta povinnosti a práva pri dodržiavaní verejného poriadku. Hlasovať sa bude aj o tom, či banskobystrická mestská polícia bude poskytovať svoje služby aj na území obcí Hrochoť a Selce.  Primátor Peter Gogola predkladá projekt cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou. Spoločne s partnerským mestom Salgotarjan sa chce uchádzať o grant na rozvoj turistického ruchu v meste. Projekt by mal zdôrazniť banícku históriu oboch miest a atraktívnou formou ju predstaviť návštevníkom mesta.

Najživšia diskusia sa očakáva k bodu o stave plážového kúpaliska. Pred poslancov predstúpi nájomca areálu Juraj Sninský zo spoločnosti Aqualand Slovakia. Bude informovať o realizovaných investíciách v areáli a stave v akom sa kúpalisko v súčasnosti nachádza. Ako prednedávnom informoval portál BBonline.sk, s rozvojom plážového kúpaliska nie je spokojná ani časť občanov, ktorí spísali petíciu, ani zastupitelia, ktorí navrhli urobiť v objekte poslanecký prieskum.  Nájomca tak bude  čeliť otázkam a pripomienkam mestských poslancov.

BBonline.sk bude informovať o priebehu zasadnutia na živo priamo z rokovacej sály.