V utorok sa prvýkrát pracovne zíde novozložené mestské zastupiteľstvo. Na programe bude najmä personálne zloženie zastupiteľských orgánov, ale aj plat primátora a jeho zástupcu. 

mestske zastupitelstvoViac ako dva mesiace od volieb prvýkrát zasadne mestské zastupiteľstvo v novom zložení. Známe je už rozloženie politických síl v pléne, kde budú pôsobiť tri poslanecké kluby. Spoločný klub SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS bude mať väčšinu sedemnásť poslancov, deväť nezávislých poslancov sformoval klub Banskobystrickej alternatívy a piati poslanci budú v Klube nezávislých poslancov.

Je známe už aj zloženie komisií mestského zastupiteľstva, zatiaľ bez zástupcov verejnosti, tí budú navrhnutí až na ďalšie zasadnutie. Návrhy vznikli na základe dohôd klubov, ale zmeny môžu vykonať ešte aj priamo na zasadnutí. Poslanci by mali opäť zriadiť Výbory mestských častí, ktoré budú kopírovať volebné obvody.

Najzaujímavejšou časťou bude zrejme určenie platu primátora Jána Noska a jeho zástupcu. Výška mzdy je určená zákonom, pohybovať sa môže v rozpätí 2629 až 4469 eur. Jakub Gajdošík, ako jeho zástupca, môže poberať plat vo výške 10 až 70% toho primátorovho, taktiež podľa rozhodnutia zastupiteľstva.

Predchádzajúci primátor a zároveň v začiatku obdobia i jeho nástupca poberali plat vo výške 3 068 eur mesačne. Viceprimátorka v minulom volebnom období, Katarína Čižmárová, poberala plat vo výške 60% z tejto sumy.

Zloženie poslaneckých klubov

Poslanecký klub SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS
1. Jakub Gajdošík – predseda
2. Martin Turčan – podpredseda
3. Daniel Karas – podpredseda
4. Marcel Pecník – člen
5. Marek Modranský – člen
6. Michal Škantár – člen
7. Igor Kašper – člen
8. Karol Konárik – člen
9. Matúš Molitoris – člen
10. Katarína Čižmárová – členka
11. Stanislav Mičev – člen
12. Svetozár Dluholucký – člen
13. Ľubica Laššáková – členka
14. Ladislav Topoľský – člen
15. Ján Šabo – člen
16. Ludvik Nábělek – člen
17. Ľubomír Motyčka – člen

Poslanecký klub Banskobystrická alternatíva
1. Vladimír Pirošík – predseda
2. Milan Lichý – podpredseda
3. Matej Bučko – člen
4. Viera Dubačová – členka
5. Hana Kasová – členka
6. Pavol Katreniak – člen
7. Ľudmila Priehodová – členka
8. Lucia Skokanová – členka
9. Tomáš Štrba – člen

Poslanecký klub Klub nezávislých poslancov
1. Milan Smädo – predseda
2. Jozef Pikula – podpredseda
3. Pavol Bielik – člen
4. Martin Klus – člen
5. Vladimír Sklenka – člen

Návrh na zloženie mestskej rady

1. Igor Kašper (SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS)
2. Ľubica Laššáková (SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS)
3. Milan Lichý (Banskobystrická alternatíva)
4. Marcel Pecník (SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS)
5. Vladimír Pirošík (Banskobystrická alternatíva)
6. Milan Smädo (Klub nezávislých poslancov)
7. Michal Škantár (SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS)
8. Jakub Gajdošík – viceprimátor (SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS)

Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť:
• Matej Bučko
• Jakub Gajdošík
• Igor Kašper – predseda
• Jozef Pikula
• Vladimír Pirošík
• Ján Šabo
• Michal Škantár
• Ladislav Topoľský
• Martin Turčan

Komisia MsZ pre územný rozvoj:
• Daniel Karas
• Hana Kasová
• Igor Kašper
• Milan Lichý
• Marek Modranský
• Jozef Pikula
• Ľudmila Priehodová
• Ján Šabo – predseda
• Michal Škantár
• Martin Turčan

Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí:
• Martin Klus
• Ľubica Laššáková
• Milan Lichý
• Matúš Molitoris
• Marcel Pecník
• Milan Smädo – predseda
• Tomáš Štrba
• Ladislav Topoľský

Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku:
• Pavol Bielik
• Katarína Čižmárová
• Svetozár Dluholucký
• Viera Dubačová
• Ľubica Laššáková
• Milan Lichý – predseda
• Ludvík Nábělek

Komisia MsZ pre školstvo a šport:
• Daniel Karas – predseda
• Matúš Molitoris
• Marcel Pecník
• Vladimír Sklenka
• Lucia Skokanová
• Tomáš Štrba
• Ladislav Topoľský

Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok:
• Matej Bučko
• Jakub Gajdošík
• Pavol Katreniak
• Marek Modranský – predseda
• Matúš Molitoris
• Milan Smädo
• Martin Turčan

Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch:
• Ľubomír Motyčka – predseda
• Hana Kasová
• Martin Klus
• Karol Konárik
• Ľubica Laššáková
• Ludvík Nábělek
• Lucia Skokanová

Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ:
• Katarína Čižmárová – predseda
• Viera Dubačová
• Karol Konárik
• Ľubica Laššáková
• Stanislav Mičev
• Ludvík Nábělek
• Marcel Pecník
• Vladimír Pirošík
• Vladimír Sklenka
• Tomáš Štrba

Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností:
• Pavol Bielik
• Matej Bučko – predseda
• Daniel Karas
• Karol Konárik
• Matúš Molitoris

Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady:
• Pavol Bielik
• Svetozár Dluholucký
• Pavol Katreniak – predseda
• Milan Lichý
• Marek Modranský
• Ľubomír Motyčka
• Ľudmila Priehodová
• Michal Škantár