Aj keď jedným z hlavných bodov programu 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva malo byť riešenie racionalizácie základného školstva v Banskej Bystrici, nakoniec zarezonovali iné témy.

MsZHneď v úvode doplnil primátor Peter Gogola program zasadnutia o bod Uznesenia o dotácii mesta pre BBSK na výstavbu cesty na Pršiansku terasu. Po viac ako dvojhodinovej diskusii nakoniec poslanci schválili finančný vstup do tohto projektu.

Následne zarezonovala téma amfiteátra. Nedávno sa rozhodlo o jeho umiestnení na zoznam neupotrebiteľného majetku, čo je prvý krok k jeho odpredaju. Po vystúpení občianskeho aktivistu sa rozprúdila diskusia okolo budúcnosti tohto kultúrneho objektu, jeho vyradenie zo zoznamu majetku určeného na predaj ale neprešlo.

V tieni týchto dvoch tém nakoniec ostala racionalizácia základného školstva v Banskej Bystrici. Primátor nakoniec predložil návrh na vnútorné opatrenia, tie však prinesú predpokladanú úsporu 50-tisíc eur. Pôvodný radikálnejší návrh rušenia dvoch základných škôl predpokladal úsporu 400-tisíc eur.

Záznam zo zasadnutie si môžete pozrieť aj v archíve regionálnej TV ESO.

—————————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

16.40 – Program 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva bol naplnený a viceprimátorka ukončila rokovanie.

16.38 – Taktiež bola schválená zmena termínu júnového zasadnutia zastupiteľstva z 18. júna na 11. júna 2013.

16.37 – Návrhy Milana Lichého boli schválené.

16.36 – Jakub Gajdošík navrhol zmenu termínu júnového zastupiteľstva na 11. jún.

16.32 – Milan Lichý sa dotkol témy plážového kúpaliska a jeho nevyhovujúceho stavu. Navrhol poslanecký prieskum na plážovom kúpalisku. Taktiež sa pýta ako je plnené uznesenie MsZ ohľadom zatraktívnenia Námestia SNP.

16.29 – V rámci diskusie informuje viceprimátorka Katarína Čižmárová, že ministerstvo dopravy pridelilo mesto 45-tisíc eur na opravu ciest. Taktiež informuje o potrebe zmeny štatútu mesta v dôsledku vyhovenia Najvyššieho súdu protestu prokurátora, ktoré sa týka ukladania úloh prednostovi.

16.24 – Nasledujú interpelácie poslancov. Väčšina podá interpelácie elektronicky.

16.22 – Poslanci zobrali na vedomie správu o činnosti primátora aj viceprimátorky. Taktiež zobrali na vedomie správu o vybavovaní interpelácií poslancov.

16.20 – Schválené aj správy hlavného kontrolóra mesta.

16.09 – Schválený bol aj vstup mesta do združenia eSlovensko.

16.03 – Zelenú dostalo aj spolufinancovanie projektov výstavby Multifunkčného komunitného centra KOMUCE a projektu Akdémia BB seniora. V prípade KOMUCE si mesto zoberie úver.

16.01 – Schválená bola aj dotácia pre podujatie Outbreak Europe vo výške 4500 eur.

15.57 – Dotácie sú schválené, HC’05 a FK Dukla dostanú po 100-tisíc eur, ženský basketbal 15-tisíc eur a mužský 20-tisíc eur.

15.55 – Na rade sú dotácie pre šport. Milan Lichý má výhradu k tomu, že sa podporil iba hokej, futbal a basketbal. Podľa neho sa mali tieto prostriedky rozdeliť medzi viac športových klubov.

15.52 – Námestníčka Mária Filipová odpovedá, že vnútornou racionalizáciou ušetrí mesto 50-tisíc eur. „Opäť sa vraciam k tej rozprávke. Týmto ideme zachrániť banskobystrické školstvo. Toto je vnútorná racionalizácia, 50-tisíc eur,“ zareagoval Jakub Gajdošík.

15.48 – „Chcem počuť jasnú odpoveď, koľko vnútornou racionalizáciou ušetríme,“ pýta sa  Jakub Gajdošík. „Mne to pripomína rozprávku Cisárove nové šaty. Nič iné nás tak nevystihuje ako táto rozprávka,“ dodáva.

15.44 – Predseda väčšinového poslaneckého klubu Ladislav Topoľský hovorí, že je potrebné si zadefinovať priority a či banskobystrické deti by nemali byť takouto prioritou.

15.40 – Ladislav Slobodník (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) vyzval svojich kolegov, aby si nejasnosti v materiáloch na zastupiteľstvo vysvetľovali so zamestnancami vopred a nie priamo na zastupiteľstve. Reagoval tak na pripomienky Pavla Bielika, ktorý adresoval Stanislavovi Kútikovi zo Školského úradu niekoľko otázok k analýze.

15.24 – „Keď som si podrobne prečítal tento materiál, tak som dospel k takým záverom, ktoré tu nie sú uvedené,“ povedal Pavol Bielik. Podľa neho každému musí byť jasné, aké opatrenia sú v základnom školstve potrebné.

15.23 – Námestníčka Mária Filipová predstavuje analýzu.

15.21 – Prichádza očakávaný bod o racionalizácii základného školstva. K tejto téme prinieslo BBonline.sk sériu článkov.

15.14 – VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Banská Bystrica. Milan Smädo upozornil na nevyhovujúcu situáciu v Iliaši, kde sa vyváža kal z čističky vo Vlkanovej. Po krátkej diskusii bolo VZN schválené.

15.09 – Schválené bolo VZN o o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica. Prešiel aj trhový poriadok trhoviska na Kyjevskom námestí.

15.07 – VZN nebolo schválené.

15.03 – Podľa Vladimíra Pirošíka (BBA) sa je tento „zdanlivo nenápadný a technický materiál“ škodlivý a zvyšuje dane o 300%. Podľa neho opravuje VZN aj fungujúce veci. Návrh nepodporí.

14.58 – Koniec prestávky, začína sa opäť rokovať. Začína sa VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

14.20 – Obedná prestávka.

14.17 – Návrh Milana Lichého nebol schválený a amfiteáter ostal na zozname neupotrebiteľného majetku. Primátor sa však v nedávno podpísanom memorande zaviazal, že minimálne do augusta nebude mesto s amfiteátrom majetkovo nakladať.

14.14 – „Odmietam a priori hovoriť, že nemáme na to peniaze. Dajme si to nakresliť a potom rozmýšľajme čo ďalej,“ reaguje Pavol Bielik (nezávislý).

14.10 – „Aj ja by som tu chcel multikultúrne centrum. Stále som ale nepočul, z čoho chcete zaplatiť túto stavbu. Z eurofondov? Ukážte mi konkrétnu výzvu,“ podotkol Jakub Gajdošík (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS).

14.07 – Podľa Marty Gajdošíkovej (BBA) si pod amfiteátrom netreba predstavovať iba letné kino, ale treba s ním uvažovať ako s centrom kultúry, aj alternatívnej.

14.02 – „Kultúra v Banskej Bystrici nestojí na amfiteátri. Mesto potrebuje multifunkčnú halu – na šport, na kultúru, na kongresy,“ reaguje Ladislav Topoľský (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS).

14.00 – „Amfiteáter môžeme predať len raz. Tak ako sme iba raz predali Kino Urpín a teraz ho ťažko získavame naspäť,“ dodáva Milan Lichý (BBA) s tým, že mesto by nemalo získavať prostriedky na kultúru predajom amfiteátra.

13.58 – Pavol Bielik hovorí, že mesto lepšie mestské pozemky ako v lokalite amfiteátra pre multifunkčné kultúrne centrum nemá.

13.56 – Igor Kašper súhlasí s riaditeľkou. „Aká by bola využiteľnosť amfiteátra počas roka,“ podľa Kašpera je to zbytočná investícia.

13.51 – Jakub Gajdošík hovorí, že čo sa týka kultúrnej koncepcie by sa malo v prvom rade vyjadriť PKO. Na jeho podnet vystúpila riaditeľka Jana Suraová, podľa ktorej mesto v prvom rade potrebuje jednu celoročne multifunkčne využiteľnú kultúrnu budovu. Podľa nej je amfiteáter v absolútne dezolátnom stave a jeho obnova je neuskutočniteľná. Podľa nej je dobrým riešením prijaté uznesenie, ktoré hovorí o využití prostriedkov z predaja amfiteátra na rozvoj kultúry v meste.

13.48 – Milan Lichý (BBA) hovorí, že kultúrna komisia mestského zastupiteľstva odporučila vyňať amfiteáter zo zoznamu neupotrebiteľného majetku. Lichý opäť navrhol vyňatie amfiteátra, podporil ho aj Pavol Bielik (nezávislý).

13.41 – Ďalším je Igor Šimeg, člen kultúrnej komisie a umelec. Rozpráva o potrebe zachovania amfiteátra.

13.38 – Nakladanie s majetkom mesta odhlasované. Nasleduje slovo pre verejnosť, ako prví sú predstavitelia Lions Clubu.

13.07 – Menšie zmätky pri hlasovaní, poslancom nie je presne jasné o čom hlasujú.

12.52 – Pokračuje rokovanie, stále bodom nakladanie s majetkom mesta. Všetky body zatiaľ prešli.

12:20 – Prestávka

11.43 – Nasleduje nakladanie s majetkom mesta.

11.39 – Poslanci schválili uznesenie o podpore projektu vybudovania cesty na Pršiansku terasu.

11.27 – Riaditeľ Úradu BBSK Štefan Šulek hovorí, že celá vec nie je šitá horúcou ihlou, lebo kraj pracuje intenzívne na projekte pol roka. Vysvetľuje prečo BBSK potrebuje garancie mesta. Taktiež upozorňuje na to, že Európska únia už nemá záujem dávať peniaze na regionálne cesty a nie je isté či v budúcnosti bude možné na takýto účel čerpať financie. Tento projekt je podľa neho reálny a možno poslednou šancou získať spoluúčasť EÚ.

11.23 – Milan Smädo prehlásil, že sponzorsky prispeje jeho firma na opravu dolnej časti, lebo mu tak veľmi záleží na tejto ceste. Zo strany, kde sedí väčšinový klub si vyslúžil potlesk.

11.18 – Gajdošík opäť zopakoval, že z uznesenia nič nevyplýva a to či mesto poskytne na cestu dotáciu sa môže v budúcnosti rozhodnúť na základe toho, akú podporu získa mesto od štátu a súkromníkov.

11.17 – Vladimír Pirošík taktiež dúfa, že si občania spomenú ako kto hlasoval. Podľa neho sa tento výdavok dotkne rozpočtu a bude potrebné nájsť prostriedky na úkor iných investičných akcií v meste.

11.16 – Martin Turčan reaguje, že včera to bolo 1,45 milióna eur, ktoré má dať mesto. Dnes je to jeden milión a začína sa hovoriť  už o 300-tisícoch. Podľa neho však nie je žiadna záruka, že súkromníci do tohto projektu pôjdu.

11.12 – Igor Kašper: „Dúfam, že keď sa bude otvárať táto cesta, tak si občania spomenú kto ako hlasoval.“

11.09 – „Všetci chceme cestu, prestaňme sa hrať na volebné obvody,“ vraví Ján Šabo (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS). Pri všetkej úcte žiada oponentov, aby nebrali ich poslanecký klub ako dobrodruhov. „Čas ukáže, či toto rozhodnutie bolo správne alebo nie.“

11.05 – Katreniak tvrdí, že je tu veľa nevyjasnených vecí a zástupcovia mesta mali predstúpiť pred zastupiteľstvo a vysvetliť ako bude mesto postupovať. Rovnako mal podľa neho predstúpiť aj predseda predstavenstva MBB Ľubomír Bobák, keďže pozemky pod cestou patria MBB.

11.02 – „Naliehavosť tohto problému si uvedomujeme všetci,“ hovorí Pavol Katreniak (BBA) s tým, že pred siedmimi rokmi poslankyňa Priehodová podmieňovala zmeny územného plánu v tejto oblasti dobudovaním cesty. Súčasná situácia je podľa neho dôsledkom neschválenia tohto návrhu.

10.58 – Peter Bielik (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) hovorí, že súhlas sa v zastupiteľstve BBSK nerodil ľahko, a preto treba VÚC poďakovať, že sa v tejto veci angažuje.

10.57 – Primátor Peter Gogola reaguje, že je to diskusia o neuchopiteľnej téme. Stále sú tu podľa neho neznáme informácie, kedy nevieme za koľko sa to podarí vysúťažiť, aká bude výška štátu a koľko bude ochotný investovať súkromný investor.

10.56 – Milan Lichý (BBA) žiada Mestský úrad, aby vysvetlil v akej je mesto kondícii, aby vedelo investovať do tejto cesty.

10.53 – Ladislav Topoľský upozorňuje, že je to posledná šanca získať prostriedky z eurofondov na takýto typ projektu. Navrhnuté uznesenie jeho klub podporí a pokiaľ nebudú prostriedky na túto cestu, mesto do toho nepôjde.

10.51 – Jakub Gajdošík reaguje, že mesto to nemôže bez účasti štátu a súkromného sektora postaviť, keďže nemá tieto prostriedky v rozpočte. Taktiež vylučuje, že mesto bude investovať do starej cesty, ktorú má následne prebrať do vlastníctva. Stará cesta by mala byť uzatvorená.

10.47 – Martin Turčan (SDKÚ-DS): „VÚC chce budovať cestu v našom meste, ale záväzky bude znášať v maximálnej možnej miere mesto. Je to paradox, lebo pri iných investíciách zo strany samosprávneho kraja sa takto nepostupuje a nepostupovalo a vždy sa prostriedky našli na akcie v réžii VÚC, len na Bystricu akosi nezostalo. Za týchto podmienok a záväzkov nie sme schopní za náš klub podporiť takúto záťaž pre mesto vo výške jeden milión eur, nakoľko spolupodiel na budovaní z ostatných strán je zatiaľ len vo forme predstáv a sľubov, nie na papieri.“

„VÚC chce budovať cestu v našom meste, ale záväzky bude niesť mesto.“ Spolupodiel vo financovaní ostatných subjektov je iba v rovine sľubov, preto nepodporia tento návrh.

10.41 – Jakub Gajdošík (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) hovorí, že z uznesenia vyplýva iba to, že mesto vyjadruje záujem o dostavanie cesty a má deklaratívny charakter. Podľa neho však má mesto čas na to, aby našlo prostriedky. Tento projekt musí podľa neho z výraznej časti financovať súkromný sektor, ktorý bude profitovať z tejto cesty. Primátor má hľadať všetky možnosti, aby mesto zaplatilo z rozpočtu čo najmenej.

10.36 – Pokračuje sa v rokovaní.

10.00 – Na žiadosť Ladislava Topoľského (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) vyhlásená prestávka na poradu poslaneckých klubov.

9.58 – Pirošík (BBA) hovorí, že defacto mesto otvára rozpočet. Podľa neho sa poslanecké kluby mesiace dohadovali na rovnováhe pri tvorbe rozpočtu a teraz prichádza takýto výdavok. Zaujíma ho, či dôjde ku skresaniu iných položiek alebo k ich zachovaniu a mesto si zoberie úver.

9.51 – „Toto je jediná a posledná šanca, kedy môžeme s touto cestou niečo urobiť a pomôcť rozvoju mesta,“ hovorí Igor Kašper (nezávislý). Chápe poslanecké kluby BBA a SDKÚ-DS, že sa zľakli sumy, ale súhlasí s Topoľským a podľa neho výsledná suma bude vďaka rôznym faktorom oveľa nižšia, konkrétne hovorí o sume pol milióna eur. Dodáva, že samotné mesto nemôže byť čerpateľom prostriedkov z eurofondov, iba kraj. Podľa neho mestu nehrozí žiadne riziko.

9.48 – Ladislav Topoľský (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) vraví, že zo strany VÚC je ochota prispieť ďalšími 200-tisíc eurami. Náklady mesta by mali teda dosiahnuť milión eur a suma, ktorá je v predkladanom materiáli bude oveľa nižšia.

9.44 – Pavol Katreniak (BBA) hovorí, že by očakával stanovisko včerajšej finančnej komisie. Podľa neho vždy, keď zastupiteľstvo prijímalo návrhy pod tlakom, urobilo chyby. Jeho poslanecký kolega Vladimír Pirošík (BBA) očakáva, že po predstaviteľovi BBSK sa pred zastupiteľstvo postaví aj mesto a povie, čo by prijatie takéhoto návrhu znamenalo. Taktiež mu vadí, že doteraz nemá predložený návrh na uznesenie.

9.39 – Podľa Milana Smäda (nezávislý) je potrebné prepáčiť to, že je návrh predložený narýchlo. Poslanci musia podľa neho zobrať na seba zodpovednosť a je to posledná možnosť, kde môže mesto zohnať peniaze z eurofondov. „Tento bod treba podporiť, aby sme neboli tí, ktorí zastavia rozvoj mesta,“ hovorí Smädo.

9.37 – Hrádela však hovorí, že konečná cena bude zrejme nižšia ako je odhadované.

9.35 – Spoluúčasť mesta by mala byť zhruba 1,45 milióna eur, BBSK prispeje 31-tisíc eur a zo zdrojov Európskej únie by malo ísť 428-tisíc eur.

9.24 – K bodu vystúpi Maroš Hrádela z Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je vedúci Odboru hospodárskej stratégie a riadenia majetku.

9.22 – Poslanci primátorov návrh zmeny programu zasadnutia schválili. Bude sa teda rokovať aj o ceste na Pršiansku terasu.

9.17 – Primátor navrhol zmenu programu, ako posledný bod by malo byť zaradené uznesenie o spoluúčasti mesta na budovaní cesty na Pršiansku terasu. Proti tomuto bodu sa vyjadril Martin Turčan (SDKÚ-DS) s tým, že poslanci nemali dostatok času si preštudovať materiál. Ten dostali iba včera, podľa našich informácií predkladaný návrh požaduje finančnú spoluúčasť mesta vo výške 1,45 milióna eur.

9.16 – V návrhovej komisii budú Katreniak, Smädo a Hudec.

9.13 – Ospravedlnení sú Priehodová (BBA), Chladný (SDKÚ-DS), Kuracina (nezávislý) a z úvodu rokovania Dubačová (BBA) a Hlaváč (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS).

9.13 – Primátor Peter Gogola otvoril zasadnutie mestského zastupiteľstva.

9.10 – Skúška hlasovacích zariadení.

9.00 – Poslanci sa pomaly schádzajú v sále