Napriek rozhodnutiu Mestského zastupiteľstva, ktoré odporučilo zaradiť banskobystrický amfiteáter na zoznam nepotrebného majetku, poskytne vedenie mesta neformálnemu združeniu „Ľudí spája(ť_je)umenie“ niekoľko mesiacov na nájdenie potenciálneho nájomcu, ktorý oživí kultúru na amfiteátri.

Zástupcovia združenia podpísali v piatok s primátorom mesta memorandum, v ktorom mesto vyhlasuje, že do 1. septembra 2013 nevyvinie žiadne aktivity smerujúce k odpredaju amfiteátra. „Ďalší osud banskobystrického amfiteátra je veľmi citlivá téma, ktorá delí občanov mesta na dva tábory a nepripúšťa tak radikálne riešenia. Verím, že podpis memoranda bude dôležitou súčasťou odpovede, čo ďalej s našim amfiteátrom. Amfiteáter Banská BystricaMladým členom neformálnej skupiny okrem môjho obdivu vyjadrujem úprimné želanie, aby ich snaha priniesla želané ovocie,“ skonštatoval primátor Peter Gogola. Snahou neformálnej skupiny „Ľudí spája(ť_je)umenie“ je zachovanie súčasného amfiteátra a jeho obnova pre pôvodný kultúrny účel.

„Tento akt bol dlhodobým cieľom našej skupiny a vnímame ho ako veľkú výzvu a zároveň šancu pretaviť naše  vízie do reality. Už teraz máme naplánované viaceré stretnutia a rokovania, ktoré majú potenciál vyriešiť problematiku amfiteátra v našom meste,“ vyjadril sa Juraj Havlík, ktorý zastupuje aktivistov obhajujúcich záchranu amfiteátra.

Primátor Gogola pritom ešte v marci označoval koncept amfiteátra za neaktuálny a  na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva Havlíkovi na margo jeho vystúpenia pred plénom povedal: „Banská Bystrica je jediné krajské mesto, ktoré nemá kultúrny dom a potrebujeme priestor na kultúrne aktivity, ktoré by bolo možné realizovať celoročne. Amfiteáter je koncept, ktorý v Banskej Bystrici vzhľadom na naše klimatické podmienky ponúka priestor na kultúrne aktivity od mája do septembra. Vážim si vašu aktivitu, ale mňa trápi to, že nemáme kvalitný priestor, kde by sme mohli robiť divadlo a hudbu, kde by sme mohli mať 500 ľudí.“

Poslanci zaradenie amfiteátra do zoznamu neupotrebiteľného majetku mesta vtedy schválili s tým, že prípadný príjem z predaja by bol viazaný na kapitálové výdavky v oblasti kultúry. Vedenie mesta zatiaľ neuviedlo, či v prípade prenajatia amfiteátra bude hľadať náhradné riešenia pre financovanie vzniku spomínaného kultúrneho stánku.

BBO_5100V piatok podpísané memorandum ohľadom amfiteátra má však podľa vedenia mesta len deklaratórny charakter spoločných zámerov a cieľov. „Žiadny zo záväzkov, ktoré z neho vyplývajú, nie je právne vymáhateľný a je len na cti a možnostiach oboch strán presadiť v ňom stanovené zámery a ciele,“ vysvetlila tlačová tajomníčka kancelárie primátora Barbora Winterová.

Neformálna skupina „Ľudí spája(ť_je)umenie“ v piatok podvečer zorganizovala na banskobystrickom Námestí SNP Koncert za záchranu amfiteátra, na ktorom vystúpil napríklad Martin Geišberg, ale aj kapela primátora Petra Gogolu. Atmosféru podujatia vám priblíži naša fotogaléria.

[poll id=21]