Nielen rodičia detí, ktoré nastúpia na povinnú školskú dochádzku, ale aj tí, ktorých ratolesti už majú viac než tri roky, musia na začiatku roka zbystriť svoju pozornosť.

materska školaZačiatkom februára sa uskutoční zápis detí do základných škôl, na začiatku marca sa budú deti zapisovať aj do mestských materských škôl. Zmenou oproti predošlým dvom rokom je, že zápis sa opäť uskutoční v priestoroch jednotlivých škôlok a nie na mestskom úrade.

Rodič musí vyplniť žiadosť, ktorej súčasťou musí byť aj lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Žiadosť je možné vyplniť na stránke mesta aj elektronicky, pokiaľ rodič využíva službu iMesto. Do materskej školy sa prijímajú spravidla deti od troch rokov, prioritu majú staršie deti.

Vyplnenú žiadosť o prijatie aj s povinnou prílohou rodič, resp. zákonný zástupca odovzdá v papierovej podobe s podpisom žiadateľa spravidla v čase zápisu riaditeľke v materskej škole, pričom predloží k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča, resp. zákonného zástupcu. Žiadateľ, ktorý podal elektronickú žiadosť, túto žiadosť na zápise iba podpíše a dodá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Časový harmonogram zápisu pre jednotlivé materské školy

Vždy v čase od 8.00 – 12.00 h a od 13.00 – 17.00 h v jednotlivých materských školách.

03.03.2014 – 1. spoločný školský obvod (MŠ Lazovná, MŠ Horná, MŠ Cesta k nemocnici, MŠ Profesora Sáru, MŠ 9. mája, MŠ Na Starej tehelni, MŠ Trieda SNP, MŠ 29. augusta, MŠ Hronská, MŠ Jakubská cesta, MŠ Senická cesta).

04.03.2014 2. spoločný školský obvod (MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička, MŠ Jilemnického).

05.03.2014 – 3.spoločný školský obvod (MŠ Družby, MŠ Nová, MŠ Tulská, MŠ Šalgotarjánska, MŠ Na Lúčkach, MŠ Buková).

06.03.2014 – 4. spoločný školský obvod (MŠ Odbojárov, MŠ Sásovská cesta, MŠ Magurská, MŠ Karpatská, MŠ Strážovská, MŠ Tatranská).