Zvýšené náklady na prevádzku MHD na základe nových zmlúv, ktoré mesto s dopravcami uzatvorilo, sa už od 1. januára pretavia aj do zvýšenia cien cestovného. So zvýšením základného cestovného mesto počítalo už pri vypísaní súťaže na dopravcov.

Od 1. januára 2021 sa mení cenník cestovného MHD Banská Bystrica. Držiteľov dopravnej karty sa však táto zmena nedotkne vôbec.

Cestujúci, ktorí MHD využívajú len sporadicky, majú na výber niekoľko možností úhrady cestovného. Zvýšenie sa dotkne najmä platby v hotovosti, ktorú využíva len približne osem percent cestujúcich, prevažne návštevníkov mesta.

Cena lístka zakúpeného z dopravnej karty pri základnom cestovnom ostáva 0,50 eur tak, ako doteraz. Deti od 6 do 16 rokov, žiaci a študenti či seniori nad 62 rokov budú aj naďalej platiť 0,30 eur. Dôchodcovia nad 70 rokov, držitelia Zlatej Janského plakety, držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S aj ich sprievodcovia zaplatia z karty nezmenenú sumu 0,15 eur.

Cestujúci, ktorí nemajú dopravnú kartu, a teda nemajú nárok na zľavu, zaplatia od 1. januára 2021 v hotovosti 1 euro namiesto 0,70 eur. Využiť však môžu zakúpenie cestovného lístka prostredníctvom SMS v hodnote 0,90 eur, čo predstavuje zvýšenie o 0,11 eur z dôvodu zreálnenia ceny cestovného lístka voči platbám mobilným operátorom. Oproti tomu však klesla cena cestovného lístka zakúpeného cez aplikáciu CVAK z pôvodných 0,79 eur na 0,70 eur.

„Banskobystričanov sa táto zmena dotkne minimálne, nakoľko každý obyvateľ, dokonca aj návštevník, má možnosť získať dopravnú kartu, na ktorú sa vzťahuje zľavnené cestovné. Zároveň chceme ľudí, ktorí využívajú MHD len príležitostne, motivovať k bezhotovostnej úhrade cestovného. Platba u vodiča spomaľuje dopravu a aj vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu je naším cieľom obmedzenie manipulácie s hotovosťou, čím sa zníži aj kontakt vodiča a cestujúceho,“ hovorí vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí Renáta Hláčiková.

Mesto zároveň upozorňuje cestujúcich, že do platnosti vstupuje aj nová vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá sa okrem iného týka aj cestovania detí do 6 rokov. V prípade pochybnosti o veku dieťaťa je sprevádzajúca osoba povinná preukázať vek dieťaťa platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje aktuálnu fotografiu, meno a priezvisko dieťaťa a dátum jeho narodenia, čo doteraz nebolo nutné. Pri splnení podmienok majú deti do dovŕšenia šiesteho roku cestovné aj naďalej zadarmo.