Stredoslovenská galéria pozýva na diskusiu s názvom Záhrada v meste, ktorá priblíži verejnosti kontext mestskej záhrady v 19. storočí ako aj jej funkcie dnes. Diskusia sa uskutoční v utorok 28. júna v príjemnom prostredí záhrady Vily Dominika Skuteckého.

Záhrada Vily Dominika Skuteckého bola v roku 2011 vyhlásená za súčasť národnej kultúrnej pamiatky pod názvom Vila s areálom a predstavuje unikátny priestor mestskej parkovej záhrady, ako aj poslednú mestskú záhradu na Hornej ulici v centre Banskej Bystrice a širokom okolí.

Diskusia na tému „záhrada“ je jedným z odborných podujatí už 6. ročníka projektu Prvý človek bol umelec. Kým predchádzajúce festivaly boli venované umeniu a Dominikovi Skuteckému, tento ročník je venovaný ZÁHRADE, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Vily Dominika  Skuteckého. Cieľom diskusie je na jednej strane priblížiť kontext mestskej záhrady v 19. storočí (jej význam a úlohu v minulosti), ako aj jej funkcie dnes, vrátane objasnenia podmienok inštitucionálnej ochrany a hľadania možností obnovy. Na druhej strane chceme aktivizovať záujem o tento fenomén a podnietiť diskusiu o jej význame v kontexte nevyhnutnosti zelene v mestách. V príjemnom prostredí záhrady sa v utorok 28. júna o 17:00 h stretnete s hosťami a odborníkmi Annou Faturovou, Janou Pavlíkovou a Michalom Marcinovom.

Anna Faturová

V rokoch 2000 – 2005 ukončila štúdium na vysokej škole – odbor Záhradná a krajinná architektúra na SPU v Nitre. Profesionálne sa venuje historickým záhradám a parkom na Slovensku. Po niekoľkých rokoch v zahraničí dlhodobejšie pracovala na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica – pracovisko Banská Štiavnica. Počas tohto pôsobenia sa podieľala aj na spracovaní návrhu na vyhlásenie záhrady pri Vile Dominika Skuteckého za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti pracuje na Pamiatkovom úrade v Bratislave na projekte PAMIS (Pamiatkový informačný systém).

Jana Pavlíková

Je manažérkou kvality ovzdušia, pôsobí v Slovenskej agentúre životného prostredia. „Som ekologička a mojou doménou bola veľmi dlho ochrana biodiverzity, jej rozličných foriem a zložiek. Odkedy pracujem na projekte LIFE Populiar, uvedomujem si, že všetky zložky životného prostredia spája ovzdušie, bez ktorého by neexistoval život vo formách ako ich poznáme.”

Martin Marcinov

Krajinnú architektúru začal študovať na fakulte architektúry STU a dokončil na stavebnej fakulte STU. V roku 2012 vytvoril Laboratórium architektúry krajiny, v ktorom dnes s kolegami pracujú na zadaniach v spolupráci s architektami a inými profesiami, od urbanistickej mierky až po atypový mobiliár. Spolu s kolegami a architektami ateliéru 2021 je laureátom ceny CEZAAR 2016 v kategórií exteriér za stavbu lávky a vyhliadky na kopci Straník v Žiline. V súčasnosti okrem záhrad spolupracuje na postupnej realizácií na Námestí Slobody v Bratislave, dopracovaní návrhu Zámeckého parku v Ostrave Porube a ďalších zadaniach. Tento rok spolupracoval s výtvarníčkou a profesorkou Ilonou Németh na projekte jej diela plávajúcich záhrad pre festival Documenta fifteen v nemeckom meste Kassel.

(Vstupné 2 eurá. Študenti a učitelia umeleckých škôl vstup voľný.)

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.